ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้, แข่งขันความเร็ว - วันวางจำหน่าย: 3 ก.พ. 2012

Welcome to Snuggle Truck, the award winning over-the-top physics-based indie driving game. Save your cargo of crazy animals by delivering them to the zoo unscathed in the least amount of time.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Owlchemy Labs
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Snuggle Truck
ประเภท: แคชชวล, อินดี้, แข่งขันความเร็ว
ผู้พัฒนา: Owlchemy Labs
ผู้จัดจำหน่าย: Owlchemy Labs
วันวางจำหน่าย: 3 ก.พ. 2012