ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย - วันวางจำหน่าย: 7 ส.ค. 2008

Dracula: Origin reveals the dark origins of the Dracula curse. Once the ardent defender of Christendom, Dracula loses his faith in God when he is abandoned by his one true love after she marries.

วิดีโอผจญภัย เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Frogwares
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Dracula Origin
ประเภท: ผจญภัย
ผู้พัฒนา: Frogwares
ผู้จัดจำหน่าย: Frogwares
วันวางจำหน่าย: 20 พ.ค. 2008

Blood

Mild Language

Partial Nudity

Violence