ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 24 ต.ค. 2011

You are a Data Jammer, an elite virtual commando tasked with one purpose: Infiltrate the virtual Vaults of Ouroboros, the Military Industrial Complex, and take down The System!

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Data Jammers: FastForward
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Digital Eel
ผู้จัดจำหน่าย: Digital Eel
วันวางจำหน่าย: 24 ต.ค. 2011