เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก - วันวางจำหน่าย: 5 ก.ค. 2012

In this online third-person shooter, engage in toy battles spanning over 15 unique maps to earn supremacy of the MicroWorld!

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: MicroVolts Surge
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี, ผู้เล่นจำนวนมาก
ผู้พัฒนา: NQ Games
ผู้จัดจำหน่าย: Rock Hippo Productions
วันวางจำหน่าย: 5 ก.ค. 2012

Animated Blood

Mild Suggestive Themes

Violence

การเล่นออนไลน์ไม่ได้จัดระดับโดย ESRB