ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 16 พ.ย. 2011

Set in a Neo-Cyberspace arena your system is being overrun by bugs, errors and viruses and the only solution is to kill every rogue process before it kills you.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Waves
ประเภท: แอ็คชัน, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Squid In A Box Ltd
ผู้จัดจำหน่าย: Squid In A Box Ltd
วันวางจำหน่าย: 16 พ.ย. 2011