ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 15 ส.ค. 2011

Explore a randomly generated Galaxy populated with factions, enemies, missions, and items providing you with a unique experience each time you play.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Space Pirates and Zombies
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้, สวมบทบาท, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: MinMax Games Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย: MinMax Games Ltd.
วันวางจำหน่าย: 15 ส.ค. 2011