ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 3 เม.ย. 2013

You got a problem? Yo, she’ll splode it. At the Big Science after-party celebrating the capture of Splosion Man, a spill of champagne shorts out the safety protocols on the splosionatrix and from it emerges Ms. Splosion Man.

วิดีโอแอ็คชัน เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Microsoft Studios
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Ms. Splosion Man
ประเภท: แอ็คชัน, อินดี้
ผู้พัฒนา: Twisted Pixel Games
ผู้จัดจำหน่าย: Microsoft Studios
วันวางจำหน่าย: 3 เม.ย. 2013

Cartoon Violence

Mild Lyrics

Drug Reference

Mild Suggestive Themes

การเล่นออนไลน์ไม่ได้จัดระดับโดย ESRB