ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 9 พ.ค. 2011

With a set built entirely out of paper and cardboard, and sumptuously filmed, Lume is a game with a style unlike any other.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Lume
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: State of Play Games
ผู้จัดจำหน่าย: State of Play Games
วันวางจำหน่าย: 9 พ.ค. 2011