ข่าวสาร
เกมนี้
แอ็คชัน, เล่นฟรี - วันวางจำหน่าย: 14 มิ.ย. 2011

Alliance of Valiant Arms (AVA) is a free-to-play military FPS with nearly a decade of history and a global community of millions of players. Join a clan, compete in ranked seasons, and build an arsenal of authentic military weaponry with hundreds of unique and rare...

วิดีโอเล่นฟรี เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: A.V.A. Alliance of Valiant Arms™
ประเภท: แอ็คชัน, เล่นฟรี
ผู้พัฒนา: Red Duck Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: En Masse Entertainment
วันวางจำหน่าย: 14 มิ.ย. 2011