เกมนี้
สวมบทบาท, อินดี้, แคชชวล - วันวางจำหน่าย: 20 ก.ค. 2011

This role-playing game, set in an alternate medieval Europe, combines poker mechanics with power ups and collectible cards.

วิดีโออินดี้ เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Runespell: Overture
ประเภท: สวมบทบาท, อินดี้, แคชชวล
ผู้พัฒนา: Mystic Box
ผู้จัดจำหน่าย: Mystic Box
วันที่วางจำหน่าย: 20 ก.ค. 2011