ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Shooter
FPS
Sports
Sci-fi
Co-op
Puzzle
Great Soundtrack
Fantasy
Atmospheric
First-Person
Classic
Open World
Platformer
2D
Horror
Point & Click
Female Protagonist
Story Rich
Third Person
Sandbox
Turn-Based
Comedy
Funny
Anime
Online Co-Op
Difficult
Survival
Tactical
Utilities
Audio Production
Zombies
Arcade
Space
RTS
Exploration
Action RPG
Retro
Turn-Based Strategy
Third-Person Shooter
Design & Illustration
Gore
Pixel Graphics
Local Co-Op
Stealth
Moddable
Hack and Slash
Historical
Rogue-like
Family Friendly
Walking Simulator
Controller
World War II
Education
Local Multiplayer
Tower Defense
Short
Survival Horror
Post-apocalyptic
Replay Value
Music
Web Publishing
Side Scroller
Crafting
Hidden Object
Fighting
Isometric
Dark
Animation & Modeling
Medieval
War
Fast-Paced
Military
Physics
PvP
Beat 'em up
Cute
Management
MMORPG
Shoot 'Em Up
Team-Based
Character Customization
JRPG
Aliens
Building
Mystery
RPGMaker
Metroidvania
Realistic
Competitive
Grand Strategy
Magic
Top-Down
Robots
Kickstarter
Dark Fantasy
Remake
Nudity
Visual Novel
Cyberpunk
Futuristic
Video Production
4X
Driving
Steampunk
Mature
Bullet Hell
Mod
Parkour
Surreal
3D Vision
City Builder
Real-Time with Pause
Procedural Generation
Economy
MOBA
Dungeon Crawler
Software Training
Rogue-lite
Loot
Flight
Action-Adventure
Perma Death
Multiple Endings
Dark Humor
Mechs
Destruction
Dystopian
Crime
Rhythm
Pirates
Card Game
Software
Level Editor
Violent
Superhero
Board Game
Vampire
Relaxing
Match 3
Detective
Noir
Linear
Lovecraftian
Romance
Ninja
Colorful
Turn-Based Combat
Gothic
Twin Stick Shooter
Choices Matter
Touch-Friendly
Alternate History
Puzzle-Platformer
Psychological Horror
Episodic
Parody
2.5D
Base-Building
America
Real-Time
Voxel
Dragons
Cinematic
Score Attack
Cartoony
Party-Based RPG
Split Screen
Game Development
Cult Classic
Resource Management
Hunting
Space Sim
Wargame
Western
Trading
Assassin
Quick-Time Events
Hacking
World War I
Benchmark
Tanks
PvE
1990's
Pinball
Experimental
Interactive Fiction
LEGO
Star Wars
Photo Editing
Stylized
Turn-Based Tactics
Dating Sim
Cold War
Cartoon
Agriculture
2D Fighter
Politics
4 Player Local
Arena Shooter
Hand-drawn
Based On A Novel
Batman
Heist
Satire
Comic Book
Character Action Game
Rome
Time Travel
Soundtrack
God Game
Movie
CRPG
Spectacle fighter
Games Workshop
Blood
Warhammer 40K
Trains
FMV
GameMaker
Class-Based
Supernatural
Memes
Crowdfunded
Football
Sniper
Bullet Time
Conspiracy
Top-Down Shooter
Choose Your Own Adventure
Dinosaurs
Political
Gun Customization
Naval
Minimalist
Real Time Tactics
Soccer
Hex Grid
Time Manipulation
Mars
TrackIR
Science
Lara Croft
Time Attack
3D Platformer
e-sports
Narration
Psychological
Swordplay
Abstract
1980s
Trading Card Game
Horses
Psychedelic
Martial Arts
Demons
Offroad
Otome
Inventory Tetris
Villain Protagonist
Documentary
Illuminati
Grid-Based Movement
Diplomacy
Silent Protagonist
Co-op Campaign
Modern
Lore-Rich
Strategy RPG
Tactical RPG
Rail Shooter
Chess
Programming
6DOF
Mining
Mouse only
Music-Based Procedural Generation
Capitalism
Lemmings
Bowling
On-Rails Shooter
Dynamic Narration
Gambling
Asynchronous Multiplayer