รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Indie
Action
Adventure
Strategy
Casual
RPG
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Sports
Racing
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Open World
Horror
Co-op
Sci-fi
Shooter
2D
FPS
Fantasy
Story Rich
Anime
Female Protagonist
First-Person
Platformer
Sandbox
Difficult
Funny
Comedy
Survival
Utilities
Pixel Graphics
Point & Click
Classic
Third Person
Turn-Based
Family Friendly
Design & Illustration
Zombies
Arcade
Audio Production
Retro
Space
Online Co-Op
Exploration
Gore
Controller
Tactical
Visual Novel
Local Co-Op
Animation & Modeling
Nudity
Action RPG
Education
Cute
Realistic
Local Multiplayer
RTS
VR
Rogue-like
Movie
Turn-Based Strategy
Stealth
Physics
Walking Simulator
Psychological Horror
Survival Horror
Replay Value
Shoot 'Em Up
Historical
Third-Person Shooter
Memes
Building
Moddable
Dark
Crafting
Mystery
Hack and Slash
RPGMaker
Video Production
Short
PvP
Mature
Hidden Object
Post-apocalyptic
Fast-Paced
War
Tower Defense
MMORPG
Web Publishing
Fighting
Puzzle-Platformer
Action-Adventure
Illuminati
Side Scroller
Music
Management
World War II
Software Training
Character Customization
JRPG
Dating Sim
Beat 'em up
Competitive
Medieval
Top-Down
Bullet Hell
Isometric
Crime
Military
Colorful
Dark Fantasy
Dungeon Crawler
Cyberpunk
Futuristic
Procedural Generation
Trains
Relaxing
Violent
Party-Based RPG
Robots
Team-Based
4 Player Local
Driving
Parkour
Software
Rogue-lite
Aliens
Drama
TrackIR
Grand Strategy
Magic
Romance
Choices Matter
City Builder
Metroidvania
Card Game
MOBA
Base-Building
Kickstarter
Steampunk
Game Development
Level Editor
Perma Death
3D Vision
Flight
Thriller
Board Game
Dark Humor
Blood
Choose Your Own Adventure
Surreal
4X
Mod
Turn-Based Combat
Turn-Based Tactics
Economy
Remake
1990's
Multiple Endings
Twin Stick Shooter
Detective
Loot
Photo Editing
3D Platformer
Cult Classic
Top-Down Shooter
Stylized
Destruction
PvE
Real-Time with Pause
Arena Shooter
Touch-Friendly
Dystopian
Episodic
Demons
Cartoony
Space Sim
Minimalist
Mechs
Resource Management
2.5D
Match 3
Lovecraftian
Experimental
Pirates
Interactive Fiction
Wargame
Dragons
Ninja
1980s
Soundtrack
Noir
2D Fighter
Superhero
Documentary
Split Screen
Linear
Rhythm
Hand-drawn
Games Workshop
Dinosaurs
Voxel
Assassin
Hacking
Psychological
Comic Book
GameMaker
Strategy RPG
Real-Time
e-sports
Quick-Time Events
Alternate History
Cartoon
Hunting
Vampire
Hex Grid
Supernatural
America
Tanks
Satire
Cinematic
Naval
Gun Customization
CRPG
Otome
Abstract
Crowdfunded
Trading Card Game
Western
Psychedelic
Gothic
God Game
Tactical RPG
Trading
Heist
Based On A Novel
Parody
Gaming
World War I
LEGO
Class-Based
Cold War
Score Attack
Time Travel
Pinball
Science
Football
Villain Protagonist
Real Time Tactics
Star Wars
Character Action Game
Co-op Campaign
FMV
Warhammer 40K
Mouse only
Swordplay
Politics
Martial Arts
Soccer
Agriculture
Tutorial
Narration
Underwater
Batman
Lore-Rich
Clicker
Dark Comedy
Political
Sniper
Grid-Based Movement
Bullet Time
Steam Machine
Werewolves
Modern
Rome
Runner
Inventory Management
Benchmark
Silent Protagonist
Conspiracy
6DOF
Offroad
Time Manipulation
Spectacle fighter
Hardware
Asynchronous Multiplayer
On-Rails Shooter
Programming
Music-Based Procedural Generation
Sexual Content
Mars
Horses
Chess
Mining
Fishing
Mythology
Time Attack
Typing
Gambling
Feature Film
Dynamic Narration
Basketball
Diplomacy
Capitalism
Lara Croft
Word Game
Philisophical
Lemmings
Golf
Transhumanism
Sailing
Mystery Dungeon
Sokoban
Bowling
Pool
Mini Golf
Spelling
Foreign
Underground