รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Indie
Action
Adventure
Strategy
Casual
RPG
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Multiplayer
Racing
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Open World
Horror
Co-op
Sci-fi
2D
Shooter
Fantasy
Anime
FPS
Story Rich
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Difficult
Funny
Sandbox
Comedy
Pixel Graphics
Survival
Utilities
Classic
Point & Click
Third Person
Design & Illustration
Turn-Based
Family Friendly
Arcade
Zombies
Retro
Audio Production
Space
Online Co-Op
Exploration
VR
Gore
Controller
Tactical
Movie
Visual Novel
Nudity
Local Co-Op
Animation & Modeling
Education
Cute
Action RPG
Local Multiplayer
Shoot 'Em Up
Psychological Horror
Realistic
Rogue-like
RTS
Stealth
Turn-Based Strategy
Physics
Walking Simulator
Survival Horror
Replay Value
Memes
Historical
Building
Dark
Third-Person Shooter
Crafting
Mystery
Moddable
Obiect ascuns
Hack and Slash
RPGMaker
Short
Video Production
Fast-Paced
Mature
PvP
War
Post-apocalyptic
Action-Adventure
Puzzle-Platformer
Fighting
MMORPG
Tower Defense
Web Publishing
Side Scroller
Illuminati
Management
Music
World War II
Software Training
JRPG
Character Customization
Competitive
Bullet Hell
Dating Sim
Top-Down
Beat 'em up
Medieval
Colorful
Military
Procedural Generation
Dungeon Crawler
Isometric
Crime
Futuristic
Dark Fantasy
Cyberpunk
Party-Based RPG
Robots
4 Player Local
Violent
Software
Relaxing
Parkour
Team-Based
Driving
Trains
Rogue-lite
Drama
Choices Matter
Aliens
City Builder
Romance
Grand Strategy
Magic
Metroidvania
TrackIR
MOBA
Card Game
Base-Building
Level Editor
Steampunk
3D Vision
Perma Death
Kickstarter
Thriller
Game Development
Choose Your Own Adventure
Surreal
Flight
Board Game
Blood
Dark Humor
Twin Stick Shooter
Turn-Based Combat
Multiple Endings
4X
1990's
Mod
Turn-Based Tactics
Detective
3D Platformer
Remake
Economy
Loot
Top-Down Shooter
Photo Editing
Destruction
Cult Classic
Episodic
Arena Shooter
PvE
Stylized
Dystopian
Touch-Friendly
Experimental
Space Sim
Real-Time with Pause
Resource Management
Cartoony
Minimalist
Demons
Interactive Fiction
Dragons
2.5D
Mechs
1980s
Match 3
Lovecraftian
Soundtrack
Wargame
Ninja
Pirates
Superhero
Documentary
Noir
Split Screen
2D Fighter
Dinosaurs
Rhythm
Linear
Games Workshop
Voxel
Hand-drawn
Hacking
Assassin
Psychological
Cartoon
Comic Book
Real-Time
Strategy RPG
GameMaker
Quick-Time Events
e-sports
Alternate History
Abstract
Cinematic
Tanks
Otome
Supernatural
Tutorial
Hunting
Trading Card Game
America
Gun Customization
Vampire
Western
Hex Grid
Psychedelic
Satire
Crowdfunded
Naval
CRPG
God Game
Gothic
Trading
Gaming
Tactical RPG
Heist
Parody
Football
Science
Based On A Novel
LEGO
Time Travel
World War I
FMV
Score Attack
Politics
Sexual Content
Pinball
Class-Based
Warhammer 40K
Villain Protagonist
Cold War
Co-op Campaign
Character Action Game
Real Time Tactics
Soccer
Star Wars
Narration
Political
Swordplay
Mouse only
Lore-Rich
Batman
Runner
Underwater
Martial Arts
Dark Comedy
Clicker
Agriculture
Grid-Based Movement
Sniper
Steam Machine
Bullet Time
Modern
Rome
Inventory Management
Werewolves
Silent Protagonist
On-Rails Shooter
Offroad
Benchmark
Programming
Conspiracy
6DOF
Spectacle fighter
Time Manipulation
Asynchronous Multiplayer
Hardware
Mining
Music-Based Procedural Generation
Chess
Horses
Mars
Mythology
Fishing
Typing
Time Attack
Basketball
Dynamic Narration
Gambling
Feature Film
Word Game
Lara Croft
Diplomacy
Capitalism
Golf
Lemmings
Sailing
Philisophical
Nonlinear
Transhumanism
Sokoban
Mystery Dungeon
Mini Golf
Bowling
Pool
Foreign
Spelling
Underground