ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Indie
Action
Adventure
Strategy
Casual
RPG
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Multiplayer
Racing
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Horror
Open World
2D
Sci-fi
Co-op
Shooter
Fantasy
Anime
Story Rich
FPS
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Difficult
Funny
Sandbox
Comedy
Pixel Graphics
Survival
Utilities
Classic
Design & Illustration
Family Friendly
Point & Click
Third Person
VR
Gore
Arcade
Turn-Based
Retro
Zombies
Exploration
Space
Online Co-Op
Audio Production
Controller
Nudity
Movie
Visual Novel
Tactical
Cute
Education
Psychological Horror
Animation & Modeling
Local Co-Op
Shoot 'Em Up
Action RPG
Local Multiplayer
Rogue-like
Realistic
Violent
Physics
Replay Value
RTS
Stealth
Survival Horror
Memes
Turn-Based Strategy
Walking Simulator
Dark
Historical
Mystery
Obiect ascuns
Building
Crafting
RPGMaker
Third-Person Shooter
Fast-Paced
Short
Moddable
Hack and Slash
Video Production
War
PvP
Mature
Puzzle-Platformer
Action-Adventure
Post-apocalyptic
Fighting
Side Scroller
Tower Defense
Web Publishing
MMORPG
Illuminati
Management
Top-Down
Music
Character Customization
Bullet Hell
JRPG
Competitive
Medieval
Software Training
World War II
Beat 'em up
Colorful
Dating Sim
Dark Fantasy
Relaxing
Dungeon Crawler
Procedural Generation
Futuristic
Military
Drama
Crime
Cyberpunk
Choices Matter
Robots
4 Player Local
Isometric
Party-Based RPG
Software
Rogue-lite
Parkour
Team-Based
Driving
Surreal
Aliens
Magic
Trains
Romance
Choose Your Own Adventure
City Builder
Metroidvania
Thriller
Perma Death
Steampunk
Base-Building
3D Vision
Grand Strategy
Card Game
MOBA
TrackIR
Sexual Content
Level Editor
Blood
Flight
Twin Stick Shooter
Dark Humor
Multiple Endings
Kickstarter
Turn-Based Combat
Game Development
Board Game
3D Platformer
Economy
Top-Down Shooter
1990's
Episodic
4X
Detective
Mod
Remake
Minimalist
Turn-Based Tactics
Loot
Stylized
Cult Classic
Soundtrack
Cartoony
Destruction
Experimental
Photo Editing
Dystopian
Arena Shooter
Resource Management
Touch-Friendly
PvE
1980s
Demons
Real-Time with Pause
Space Sim
2.5D
Interactive Fiction
Dragons
Documentary
Lovecraftian
Mechs
Hand-drawn
Match 3
Ninja
Noir
2D Fighter
Psychological
Pirates
Split Screen
Wargame
Cartoon
Superhero
Rhythm
Dinosaurs
Tutorial
Linear
Hacking
Abstract
Voxel
Real-Time
Assassin
Games Workshop
GameMaker
Quick-Time Events
Supernatural
Strategy RPG
Comic Book
Trading Card Game
Otome
e-sports
God Game
Alternate History
Tanks
Gaming
CRPG
Cinematic
Vampire
Psychedelic
Hunting
Gun Customization
Satire
Based On A Novel
Naval
America
Tactical RPG
Football
Science
Gothic
Western
Hex Grid
Score Attack
Swordplay
Crowdfunded
Class-Based
Trading
Time Travel
Politics
Parody
Narration
Character Action Game
LEGO
Heist
Villain Protagonist
FMV
Political
Real Time Tactics
Cold War
Dark Comedy
Warhammer 40K
World War I
Mouse only
Underwater
Co-op Campaign
Lore-Rich
Soccer
Clicker
Pinball
Martial Arts
Runner
Star Wars
Silent Protagonist
Agriculture
Batman
Sniper
Grid-Based Movement
Rome
Bullet Time
Modern
6DOF
Steam Machine
Programming
Conspiracy
Spectacle fighter
Inventory Management
Werewolves
On-Rails Shooter
Time Manipulation
Offroad
Benchmark
Mythology
Asynchronous Multiplayer
Mining
Horses
Time Attack
Chess
Fishing
Hardware
Music-Based Procedural Generation
Mars
Dynamic Narration
Basketball
Typing
Sailing
Gambling
Feature Film
Word Game
Lara Croft
Mystery Dungeon
Diplomacy
Capitalism
Nonlinear
Philisophical
Lemmings
Golf
Sokoban
Underground
Mini Golf
Transhumanism
Bowling
Pool
Wrestling
Foreign
NSFW
Spelling
Intentionally Awkward Controls
Faith