ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
FPS
Shooter
Sci-fi
Sports
Puzzle
Co-op
Great Soundtrack
Atmospheric
Platformer
Classic
First-Person
Fantasy
Anime
Open World
Point & Click
2D
Horror
Third Person
Female Protagonist
Comedy
Sandbox
Story Rich
Turn-based
Funny
Tactical
Difficult
Utilities
Audio Production
Survival
Zombies
RTS
Online Co-Op
Space
Arcade
Action RPG
Retro
Turn-based Strategy
Exploration
Stealth
Local Co-Op
Pixel Graphics
Third-Person Shooter
Moddable
Design & Illustration
Gore
Rogue-like
Hack and Slash
Historical
Walking Simulator
Education
Tower Defense
World War II
Short
Post-apocalyptic
Music
Local Multiplayer
Family Friendly
Side Scroller
Survival Horror
Web Publishing
Replay Value
Crafting
Controller
Isometric
Medieval
Beat 'em up
Fighting
Physics
Military
Animation & Modeling
Dark
PvP
Hidden Object
War
Management
Fast-Paced
Team-Based
Aliens
Shoot 'Em Up
Character Customization
RPGMaker
JRPG
Metroidvania
Building
Mystery
Competitive
MMORPG
Realistic
Cute
Grand Strategy
Remake
Kickstarter
Nudity
Cyberpunk
4X
Steampunk
Top-Down
Dark Fantasy
Bullet Hell
Robots
Real-Time with Pause
Magic
Visual Novel
Futuristic
Driving
Mature
Software Training
Surreal
Video Production
City Builder
Parkour
Mod
3D Vision
Procedural Generation
Rogue-lite
MOBA
Dungeon Crawler
Action-Adventure
Loot
Perma Death
Economy
Multiple Endings
Flight
Dystopian
Mechs
Rhythm
Dark Humor
Crime
Superhero
Pirates
Card Game
Board Game
Vampire
Relaxing
Match 3
Ninja
Detective
Destruction
Base-Building
Turn-Based Combat
Real-Time
Gothic
America
Level Editor
Parody
Violent
Touch-Friendly
Alternate History
Romance
Score Attack
Puzzle-Platformer
Space Sim
Lovecraftian
Noir
Twin Stick Shooter
Dragons
Voxel
Cinematic
Colorful
Episodic
Choices Matter
Party-Based RPG
Tanks
Cult Classic
Linear
Assassin
Split Screen
Hunting
Star Wars
LEGO
Cartoony
Trading
Resource Management
Experimental
Game Development
Hand-drawn
1990's
Software
Interactive Fiction
2.5D
Hacking
Cold War
World War I
Benchmark
Stylized
Batman
Satire
Western
Photo Editing
e-sports
Politics
Movie
2D Fighter
CRPG
Quick-Time Events
Cartoon
Warhammer 40K
Turn-Based Tactics
PvE
Crowdfunded
Spectacle fighter
Conspiracy
Arena Shooter
Class-Based
Character Action Game
Comic Book
Based On A Novel
Trains
GameMaker
Games Workshop
Top-Down Shooter
Political
4 Player Local
Wargame
Football
Sniper
Pinball
Supernatural
Memes
Time Travel
Dating Sim
FMV
Lara Croft
Mars
Psychological Horror
Soccer
Heist
Real Time Tactics
God Game
Psychological
Science
Bullet Time
Gun Customization
Time Attack
3D Platformer
Swordplay
Choose Your Own Adventure
Horses
Rome
Time Manipulation
1980s
TrackIR
Psychedelic
Hex Grid
Trading Card Game
Demons
Inventory Tetris
Naval
Abstract
Dinosaurs
Narration
Blood
Modern
Martial Arts
Diplomacy
Strategy RPG
Minimalist
Villain Protagonist
Documentary
Silent Protagonist
Mining
Soundtrack
Offroad
Illuminati
Grid-based movement
Co-op Campaign
6DOF
Chess
Lore-Rich
Capitalism
Programming
Bowling
Tactical RPG
Music-Based Procedural Generation
Mouse only
On-Rails Shooter
Asynchronous Multiplayer
Dynamic Narration