รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Indie
Action
Adventure
Strategy
RPG
Casual
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Great Soundtrack
Atmospheric
Open World
Puzzle
Co-op
Horror
Sci-fi
Shooter
FPS
2D
Fantasy
Story Rich
First-Person
Female Protagonist
Anime
Platformer
Sandbox
Funny
Difficult
Comedy
Survival
Classic
Point & Click
Third Person
Utilities
Pixel Graphics
Turn-Based
Family Friendly
Zombies
Arcade
Design & Illustration
Retro
Online Co-Op
Audio Production
Exploration
Space
Gore
Tactical
Controller
Local Co-Op
Action RPG
Realistic
RTS
Rogue-like
Visual Novel
Education
Stealth
Local Multiplayer
Cute
Turn-Based Strategy
Physics
Walking Simulator
Animation & Modeling
Survival Horror
Nudity
Historical
Psychological Horror
Replay Value
Movie
Moddable
Third-Person Shooter
Shoot 'Em Up
Building
Dark
Hack and Slash
Crafting
Short
Mystery
RPGMaker
PvP
Post-apocalyptic
War
Video Production
Hidden Object
Fast-Paced
MMORPG
Mature
Fighting
Tower Defense
Web Publishing
VR
Memes
Side Scroller
Music
World War II
Management
Puzzle-Platformer
JRPG
Software Training
Beat 'em up
Character Customization
Medieval
Top-Down
Action-Adventure
Competitive
Isometric
Military
Bullet Hell
Trains
Dark Fantasy
Illuminati
Futuristic
Dating Sim
Team-Based
Crime
Procedural Generation
Colorful
Cyberpunk
Dungeon Crawler
TrackIR
Party-Based RPG
Driving
Relaxing
Robots
Software
Violent
Parkour
Aliens
Grand Strategy
4 Player Local
Rogue-lite
City Builder
Drama
Magic
Metroidvania
Romance
Kickstarter
MOBA
Level Editor
Perma Death
Flight
Steampunk
Game Development
3D Vision
Surreal
Base-Building
Dark Humor
1990's
Blood
Mod
Card Game
Board Game
4X
Economy
Choices Matter
Remake
Twin Stick Shooter
Choose Your Own Adventure
Thriller
Multiple Endings
Turn-Based Tactics
Turn-Based Combat
Photo Editing
Detective
3D Platformer
Loot
Cult Classic
Real-Time with Pause
PvE
Destruction
Dystopian
Top-Down Shooter
Touch-Friendly
Mechs
Arena Shooter
Episodic
Space Sim
Experimental
2.5D
Cartoony
Resource Management
Lovecraftian
Demons
Minimalist
Noir
Dragons
Ninja
Pirates
Superhero
Match 3
Stylized
Interactive Fiction
1980s
2D Fighter
Documentary
Linear
Soundtrack
Split Screen
Rhythm
Games Workshop
Voxel
Dinosaurs
Hand-drawn
Hacking
Comic Book
Psychological
Wargame
Quick-Time Events
Assassin
Real-Time
Alternate History
e-sports
Hunting
Cinematic
Vampire
Satire
America
Cartoon
Tanks
Gun Customization
GameMaker
Naval
Abstract
Heist
Hex Grid
Otome
Gothic
CRPG
Trading
Crowdfunded
God Game
Psychedelic
Western
Strategy RPG
Gaming
Parody
Trading Card Game
Supernatural
Football
Pinball
LEGO
Based On A Novel
Score Attack
World War I
Class-Based
Warhammer 40K
Villain Protagonist
FMV
Real Time Tactics
Cold War
Time Travel
Character Action Game
Tactical RPG
Star Wars
Science
Co-op Campaign
Swordplay
Soccer
Batman
Martial Arts
Agriculture
Tutorial
Dark Comedy
Mouse only
Underwater
Politics
Lore-Rich
Narration
Political
Rome
Bullet Time
Sniper
Silent Protagonist
Steam Machine
Grid-Based Movement
6DOF
Benchmark
Modern
Werewolves
Hardware
Inventory Management
Offroad
Conspiracy
Spectacle fighter
Time Manipulation
Clicker
On-Rails Shooter
Horses
Chess
Mining
Mars
Music-Based Procedural Generation
Runner
Time Attack
Programming
Typing
Asynchronous Multiplayer
Mythology
Fishing
Feature Film
Lara Croft
Gambling
Capitalism
Dynamic Narration
Diplomacy
Word Game
Basketball
Transhumanism
Golf
Lemmings
Philisophical
Bowling
Sokoban
Sailing
Mystery Dungeon
Spelling
Mini Golf
Pool
Foreign
Underground