ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Shooter
FPS
Sci-fi
Co-op
Puzzle
Great Soundtrack
Fantasy
Atmospheric
Open World
First-Person
Platformer
Classic
2D
Horror
Story Rich
Female Protagonist
Point & Click
Third Person
Sandbox
Turn-Based
Comedy
Funny
Anime
Online Co-Op
Difficult
Survival
Utilities
Tactical
Zombies
Arcade
Space
Audio Production
RTS
Exploration
Design & Illustration
Retro
Action RPG
Gore
Turn-Based Strategy
Pixel Graphics
Local Co-Op
Third-Person Shooter
Stealth
Moddable
Historical
Hack and Slash
Family Friendly
Rogue-like
Controller
Walking Simulator
Education
Local Multiplayer
Survival Horror
Tower Defense
World War II
Short
Replay Value
Post-apocalyptic
Animation & Modeling
Web Publishing
Side Scroller
Music
Crafting
Fighting
Hidden Object
Fast-Paced
War
MMORPG
PvP
Cute
Dark
Isometric
Beat 'em up
Medieval
Physics
Management
Shoot 'Em Up
Military
Team-Based
Character Customization
Realistic
Aliens
Building
JRPG
Competitive
Top-Down
Grand Strategy
Dark Fantasy
Mystery
Visual Novel
RPGMaker
Metroidvania
Video Production
Futuristic
Magic
Kickstarter
Nudity
Robots
Mature
Cyberpunk
Remake
Driving
4X
Software Training
Steampunk
Bullet Hell
Procedural Generation
Parkour
3D Vision
Dungeon Crawler
Mod
Surreal
Perma Death
City Builder
Real-Time with Pause
Flight
Loot
Rogue-lite
MOBA
Action-Adventure
Multiple Endings
Economy
Violent
Dark Humor
Puzzle-Platformer
Board Game
Psychological Horror
Crime
Choices Matter
Destruction
Mechs
Level Editor
Pirates
Card Game
Linear
Software
Dystopian
Match 3
Rhythm
Colorful
Turn-Based Combat
Superhero
Ninja
Vampire
Lovecraftian
Noir
Romance
Detective
Twin Stick Shooter
Base-Building
Dating Sim
Game Development
Episodic
Relaxing
Touch-Friendly
Voxel
Gothic
Cult Classic
Turn-Based Tactics
Real-Time
Dragons
Alternate History
2.5D
Parody
Split Screen
America
Pinball
Hacking
Cartoony
Wargame
Cinematic
Experimental
Space Sim
World War I
Blood
Score Attack
PvE
Interactive Fiction
Party-Based RPG
Warhammer 40K
Soundtrack
Hunting
Resource Management
Tanks
Games Workshop
Assassin
Quick-Time Events
LEGO
Western
Trading
4 Player Local
Hand-drawn
Arena Shooter
1990's
Time Travel
2D Fighter
Benchmark
Trains
Photo Editing
Batman
Comic Book
Based On A Novel
Cold War
Memes
Rome
Football
Politics
Cartoon
CRPG
Choose Your Own Adventure
Stylized
Heist
Star Wars
Agriculture
FMV
Satire
Class-Based
Character Action Game
Movie
God Game
Top-Down Shooter
Gun Customization
Naval
Hex Grid
Sniper
Bullet Time
Supernatural
3D Platformer
Spectacle fighter
Conspiracy
Dinosaurs
1980s
Time Manipulation
Crowdfunded
Soccer
GameMaker
Real Time Tactics
Minimalist
TrackIR
Demons
Political
e-sports
Swordplay
Narration
Science
Grid-Based Movement
Mars
Horses
Psychedelic
Lara Croft
Strategy RPG
Tactical RPG
Otome
Offroad
Underwater
Trading Card Game
Time Attack
Psychological
Co-op Campaign
Abstract
Mouse only
Documentary
Silent Protagonist
Martial Arts
Illuminati
Villain Protagonist
6DOF
Lore-Rich
Inventory Tetris
Programming
Modern
Mining
Diplomacy
Chess
Rail Shooter
Typing
Music-Based Procedural Generation
Capitalism
Lemmings
Word Game
Asynchronous Multiplayer
Bowling
Gambling
On-Rails Shooter
Dynamic Narration
Spelling