ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
FPS
Shooter
Sci-fi
Co-op
Puzzle
Sports
Great Soundtrack
Atmospheric
First-Person
Classic
Fantasy
Platformer
Open World
2D
Point & Click
Horror
Third Person
Anime
Female Protagonist
Comedy
Sandbox
Story Rich
Turn-Based
Funny
Difficult
Tactical
Audio Production
Survival
Utilities
Zombies
Space
Online Co-Op
RTS
Arcade
Action RPG
Retro
Turn-Based Strategy
Exploration
Local Co-Op
Stealth
Third-Person Shooter
Design & Illustration
Pixel Graphics
Gore
Moddable
Hack and Slash
Rogue-like
Historical
Walking Simulator
World War II
Education
Local Multiplayer
Tower Defense
Short
Post-apocalyptic
Music
Web Publishing
Family Friendly
Controller
Survival Horror
Side Scroller
Replay Value
Fighting
Crafting
Hidden Object
Isometric
Dark
Medieval
Military
Physics
Beat 'em up
War
Animation & Modeling
PvP
Fast-Paced
Management
Character Customization
Team-Based
Building
MMORPG
Aliens
Shoot 'Em Up
RPGMaker
JRPG
Cute
Mystery
Realistic
Competitive
Metroidvania
Remake
Grand Strategy
Top-Down
Kickstarter
Video Production
Magic
Cyberpunk
4X
Driving
Steampunk
Dark Fantasy
Visual Novel
Futuristic
Bullet Hell
Robots
Mature
Real-Time with Pause
Nudity
Mod
City Builder
3D Vision
MOBA
Surreal
Parkour
Software Training
Procedural Generation
Dungeon Crawler
Action-Adventure
Rogue-lite
Loot
Perma Death
Economy
Flight
Multiple Endings
Dark Humor
Dystopian
Crime
Rhythm
Pirates
Mechs
Superhero
Card Game
Detective
Level Editor
Ninja
Relaxing
Board Game
Vampire
Linear
Destruction
Twin Stick Shooter
Violent
Choices Matter
Colorful
Match 3
Turn-Based Combat
Real-Time
Gothic
Base-Building
Alternate History
Parody
Romance
America
Touch-Friendly
Space Sim
Lovecraftian
Score Attack
Puzzle-Platformer
Dragons
Voxel
Episodic
Noir
Hunting
Party-Based RPG
Split Screen
Cult Classic
Assassin
Trading
Cinematic
Resource Management
Tanks
Software
1990's
Benchmark
Hacking
World War I
Star Wars
LEGO
Cartoony
Cold War
Quick-Time Events
Cartoon
2.5D
2D Fighter
Hand-drawn
Interactive Fiction
Experimental
Game Development
PvE
Politics
CRPG
Stylized
Psychological Horror
Batman
Satire
Photo Editing
Western
Heist
Based On A Novel
Wargame
Arena Shooter
Turn-Based Tactics
Warhammer 40K
Memes
Time Travel
Rome
Sniper
Crowdfunded
Football
Conspiracy
Spectacle fighter
Movie
Top-Down Shooter
4 Player Local
Comic Book
Character Action Game
Class-Based
GameMaker
Trains
Political
Choose Your Own Adventure
God Game
Games Workshop
Pinball
Supernatural
Dating Sim
FMV
Lara Croft
Mars
Bullet Time
Soccer
Hex Grid
Real Time Tactics
Gun Customization
Science
3D Platformer
Psychological
Blood
e-sports
Naval
1980s
TrackIR
Horses
Time Manipulation
Narration
Dinosaurs
Time Attack
Swordplay
Psychedelic
Minimalist
Abstract
Soundtrack
Trading Card Game
Inventory Tetris
Strategy RPG
Villain Protagonist
Demons
Offroad
Diplomacy
Martial Arts
Modern
Silent Protagonist
Co-op Campaign
6DOF
Mining
Illuminati
Documentary
Chess
Lore-Rich
Tactical RPG
Music-Based Procedural Generation
Mouse only
Grid-Based Movement
Capitalism
Programming
Bowling
Lemmings
Dynamic Narration
On-Rails Shooter
Asynchronous Multiplayer