Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Open World
Atmospheric
Co-op
Great Soundtrack
Puzzle
Shooter
Sci-fi
FPS
Fantasy
Sandbox
Horror
2D
First-Person
Female Protagonist
Platformer
Story Rich
Classic
Point & Click
Anime
Third Person
Comedy
Funny
Difficult
Turn-Based
Survival
Utilities
Family Friendly
Online Co-Op
Zombies
Arcade
Pixel Graphics
Retro
Space
Tactical
Audio Production
Design & Illustration
Exploration
Gore
RTS
Realistic
Action RPG
Physics
Controller
Local Co-Op
Stealth
Turn-Based Strategy
Moddable
Rogue-like
Third-Person Shooter
Historical
Walking Simulator
Local Multiplayer
Education
Hack and Slash
Building
Animation & Modeling
Survival Horror
Cute
Crafting
Replay Value
Dark
Short
Visual Novel
PvP
Nudity
Tower Defense
MMORPG
Post-apocalyptic
Fast-Paced
World War II
Hidden Object
Trains
Shoot 'Em Up
Web Publishing
Fighting
Side Scroller
RPGMaker
TrackIR
Music
Management
War
Mystery
Isometric
Beat 'em up
Character Customization
JRPG
Medieval
Competitive
Psychological Horror
Mature
Military
Driving
Party-Based RPG
Team-Based
Dark Fantasy
Software Training
Top-Down
Puzzle-Platformer
Video Production
Futuristic
City Builder
Robots
Grand Strategy
Kickstarter
Aliens
Parkour
Cyberpunk
Bullet Hell
Procedural Generation
Flight
Action-Adventure
Metroidvania
Magic
Dungeon Crawler
Level Editor
Violent
Software
Steampunk
Remake
Perma Death
Rogue-lite
Relaxing
Movie
3D Vision
Mod
Dating Sim
Dark Humor
4X
MOBA
Game Development
Economy
Loot
Surreal
Colorful
Crime
Real-Time with Pause
Multiple Endings
Board Game
Blood
Romance
Base-Building
Illuminati
Choices Matter
4 Player Local
Touch-Friendly
Turn-Based Tactics
Destruction
Turn-Based Combat
Card Game
Memes
Cult Classic
Twin Stick Shooter
Mechs
Detective
2.5D
Match 3
Dystopian
Choose Your Own Adventure
PvE
Pirates
Space Sim
Noir
Cartoony
3D Platformer
Linear
Ninja
Superhero
Rhythm
Episodic
Dragons
Voxel
Lovecraftian
Soundtrack
1990's
Arena Shooter
Hacking
Assassin
Vampire
Real-Time
Top-Down Shooter
Hunting
Resource Management
Split Screen
America
Pinball
Alternate History
Games Workshop
Experimental
Wargame
2D Fighter
Cinematic
Photo Editing
Quick-Time Events
Interactive Fiction
Trading
Gothic
Documentary
Tanks
Score Attack
Parody
Western
LEGO
Heist
1980s
Naval
Gun Customization
Demons
CRPG
Minimalist
Stylized
Class-Based
Batman
Satire
Cartoon
Dinosaurs
World War I
Warhammer 40K
Hand-drawn
Crowdfunded
Football
Time Travel
God Game
Character Action Game
Otome
Star Wars
Comic Book
Real Time Tactics
Cold War
Rome
Hex Grid
FMV
e-sports
Abstract
Politics
Benchmark
Drama
Supernatural
Based On A Novel
Agriculture
Strategy RPG
Soccer
Trading Card Game
Psychological
Underwater
Sniper
Psychedelic
Tactical RPG
Steam Machine
Villain Protagonist
Science
Bullet Time
Conspiracy
Swordplay
Modern
Offroad
GameMaker
Lore-Rich
Horses
Co-op Campaign
Silent Protagonist
Political
6DOF
Spectacle fighter
Time Manipulation
Mouse only
Thriller
Grid-Based Movement
Martial Arts
Mars
Inventory Management
Time Attack
Hardware
On-Rails Shooter
Narration
Chess
Lara Croft
Programming
Capitalism
Mining
Music-Based Procedural Generation
Diplomacy
Basketball
Gambling
Mythology
Dark Comedy
Lemmings
Asynchronous Multiplayer
Typing
Golf
Bowling
Sokoban
Transhumanism
Word Game
Clicker
Dynamic Narration
Mini Golf
Spelling