Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Strategy
RPG
Casual
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Great Soundtrack
Atmospheric
Open World
Puzzle
Co-op
Horror
Sci-fi
Shooter
FPS
Fantasy
2D
Story Rich
Anime
First-Person
Female Protagonist
Platformer
Sandbox
Funny
Difficult
Comedy
Survival
Point & Click
Classic
Utilities
Pixel Graphics
Third Person
Turn-Based
Family Friendly
Zombies
Arcade
Design & Illustration
Retro
Online Co-Op
Audio Production
Space
Exploration
Gore
Tactical
Controller
Local Co-Op
Action RPG
Realistic
RTS
Visual Novel
Education
Turn-Based Strategy
Rogue-like
Local Multiplayer
Cute
Stealth
Physics
Walking Simulator
Animation & Modeling
Nudity
Survival Horror
Movie
Replay Value
Psychological Horror
Historical
Moddable
Shoot 'Em Up
Third-Person Shooter
Building
Dark
Hack and Slash
Crafting
Short
Mystery
RPGMaker
PvP
Post-apocalyptic
Video Production
Fast-Paced
War
Hidden Object
Memes
MMORPG
Fighting
Tower Defense
VR
Mature
Web Publishing
Puzzle-Platformer
Side Scroller
Software Training
Management
Music
World War II
JRPG
Action-Adventure
Character Customization
Beat 'em up
Top-Down
Medieval
Competitive
Military
Bullet Hell
Dating Sim
Isometric
Illuminati
Futuristic
Trains
Dark Fantasy
Party-Based RPG
Crime
Cyberpunk
Dungeon Crawler
Team-Based
Colorful
Procedural Generation
Software
Relaxing
Driving
TrackIR
Robots
Violent
Parkour
Grand Strategy
4 Player Local
Rogue-lite
Aliens
Metroidvania
Magic
City Builder
Drama
MOBA
Romance
Kickstarter
Level Editor
Game Development
3D Vision
Flight
Perma Death
Steampunk
Base-Building
Card Game
Choices Matter
Surreal
Dark Humor
Blood
4X
Board Game
Mod
1990's
Economy
Twin Stick Shooter
Remake
Turn-Based Tactics
Turn-Based Combat
Choose Your Own Adventure
Detective
Multiple Endings
Thriller
Loot
Photo Editing
3D Platformer
Cult Classic
Real-Time with Pause
Destruction
PvE
Arena Shooter
Touch-Friendly
Dystopian
Top-Down Shooter
Episodic
Mechs
Cartoony
Resource Management
Demons
Space Sim
Experimental
2.5D
Stylized
Minimalist
Lovecraftian
Noir
Dragons
Ninja
Pirates
Interactive Fiction
1980s
Linear
Superhero
Match 3
Rhythm
Wargame
2D Fighter
Soundtrack
Documentary
Split Screen
Dinosaurs
Games Workshop
Voxel
Hand-drawn
Hacking
Psychological
Assassin
Comic Book
Quick-Time Events
Alternate History
Real-Time
Vampire
Strategy RPG
Cinematic
e-sports
Cartoon
Hunting
Satire
Tanks
GameMaker
America
Gun Customization
Naval
Abstract
Hex Grid
Gothic
Otome
Crowdfunded
Trading Card Game
Trading
God Game
CRPG
Heist
Psychedelic
Western
Supernatural
Parody
LEGO
Gaming
Tactical RPG
Based On A Novel
Score Attack
Pinball
Football
Time Travel
World War I
Class-Based
Warhammer 40K
Cold War
Co-op Campaign
Villain Protagonist
Science
Real Time Tactics
FMV
Character Action Game
Star Wars
Swordplay
Soccer
Martial Arts
Mouse only
Politics
Batman
Agriculture
Tutorial
Underwater
Lore-Rich
Dark Comedy
Grid-Based Movement
Narration
Political
Sniper
Rome
Bullet Time
Modern
Silent Protagonist
Steam Machine
Clicker
Werewolves
6DOF
Inventory Management
Benchmark
Time Manipulation
Runner
Hardware
Offroad
Conspiracy
Spectacle fighter
Music-Based Procedural Generation
Horses
Asynchronous Multiplayer
On-Rails Shooter
Chess
Mining
Mars
Time Attack
Programming
Typing
Feature Film
Mythology
Fishing
Gambling
Lara Croft
Capitalism
Dynamic Narration
Diplomacy
Word Game
Basketball
Transhumanism
Golf
Lemmings
Philisophical
Bowling
Sokoban
Mystery Dungeon
Sailing
Pool
Spelling
Mini Golf
Foreign
Underground