Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Strategy
Casual
RPG
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Multiplayer
Racing
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Open World
Horror
Co-op
Sci-fi
2D
Shooter
Fantasy
FPS
Story Rich
Anime
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Difficult
Funny
Sandbox
Comedy
Survival
Pixel Graphics
Utilities
Point & Click
Classic
Third Person
Family Friendly
Turn-Based
Design & Illustration
Zombies
Arcade
Retro
Audio Production
Space
Exploration
Online Co-Op
Gore
Controller
VR
Tactical
Visual Novel
Movie
Nudity
Local Co-Op
Animation & Modeling
Action RPG
Cute
Education
Psychological Horror
Local Multiplayer
Realistic
Rogue-like
RTS
Stealth
Turn-Based Strategy
Walking Simulator
Physics
Survival Horror
Replay Value
Shoot 'Em Up
Memes
Historical
Dark
Third-Person Shooter
Building
Moddable
Mystery
Crafting
RPGMaker
Hack and Slash
Obiect ascuns
Short
Mature
Video Production
Fast-Paced
PvP
Post-apocalyptic
War
Puzzle-Platformer
Action-Adventure
Tower Defense
MMORPG
Fighting
Web Publishing
Illuminati
Side Scroller
Management
Music
World War II
Software Training
Competitive
Character Customization
JRPG
Dating Sim
Bullet Hell
Beat 'em up
Medieval
Top-Down
Colorful
Procedural Generation
Military
Crime
Isometric
Dark Fantasy
Dungeon Crawler
Futuristic
Cyberpunk
Robots
Violent
Relaxing
4 Player Local
Trains
Rogue-lite
Parkour
Driving
Team-Based
Party-Based RPG
Drama
Software
Choices Matter
Aliens
Metroidvania
Grand Strategy
Romance
Magic
City Builder
TrackIR
Card Game
Steampunk
MOBA
Level Editor
Base-Building
Kickstarter
Perma Death
3D Vision
Game Development
Thriller
Flight
Surreal
Choose Your Own Adventure
Blood
Dark Humor
Board Game
Multiple Endings
Turn-Based Combat
4X
Mod
Twin Stick Shooter
1990's
Turn-Based Tactics
Detective
Remake
Economy
3D Platformer
Loot
Photo Editing
Top-Down Shooter
Cult Classic
PvE
Destruction
Stylized
Episodic
Touch-Friendly
Arena Shooter
Dystopian
Real-Time with Pause
Demons
Cartoony
Space Sim
Minimalist
Experimental
Resource Management
Interactive Fiction
Mechs
1980s
2.5D
Match 3
Dragons
Pirates
Wargame
Lovecraftian
Superhero
Ninja
Soundtrack
Noir
Documentary
2D Fighter
Split Screen
Linear
Dinosaurs
Rhythm
Voxel
Games Workshop
Hand-drawn
Hacking
Assassin
Psychological
Real-Time
GameMaker
Strategy RPG
Comic Book
e-sports
Quick-Time Events
Alternate History
Cartoon
Hunting
Otome
Tanks
Trading Card Game
Abstract
Gun Customization
Cinematic
Hex Grid
America
Psychedelic
Satire
Vampire
Supernatural
Naval
Crowdfunded
CRPG
Gothic
Trading
Western
Tactical RPG
Parody
God Game
Heist
Based On A Novel
Tutorial
Gaming
Football
Science
Time Travel
World War I
LEGO
Class-Based
Score Attack
Cold War
Villain Protagonist
Pinball
FMV
Warhammer 40K
Co-op Campaign
Character Action Game
Real Time Tactics
Star Wars
Soccer
Politics
Mouse only
Sexual Content
Swordplay
Narration
Lore-Rich
Clicker
Agriculture
Martial Arts
Underwater
Political
Batman
Dark Comedy
Sniper
Grid-Based Movement
Bullet Time
Steam Machine
Modern
Runner
Inventory Management
Rome
Werewolves
Silent Protagonist
Benchmark
Programming
Conspiracy
6DOF
Time Manipulation
Offroad
Asynchronous Multiplayer
Hardware
Music-Based Procedural Generation
Spectacle fighter
On-Rails Shooter
Mars
Horses
Mining
Chess
Mythology
Fishing
Typing
Time Attack
Dynamic Narration
Basketball
Gambling
Word Game
Feature Film
Lara Croft
Diplomacy
Capitalism
Lemmings
Sailing
Nonlinear
Golf
Transhumanism
Philisophical
Mystery Dungeon
Sokoban
Bowling
Pool
Foreign
Spelling
Mini Golf
Underground