Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Shooter
Co-op
Puzzle
Great Soundtrack
FPS
Sci-fi
Fantasy
Atmospheric
Open World
First-Person
2D
Horror
Platformer
Classic
Female Protagonist
Story Rich
Sandbox
Point & Click
Third Person
Comedy
Turn-Based
Anime
Funny
Difficult
Survival
Online Co-Op
Utilities
Arcade
Zombies
Tactical
Audio Production
Space
Retro
Design & Illustration
Exploration
Pixel Graphics
RTS
Gore
Action RPG
Turn-Based Strategy
Stealth
Family Friendly
Local Co-Op
Third-Person Shooter
Rogue-like
Moddable
Controller
Historical
Hack and Slash
Education
Walking Simulator
Local Multiplayer
Survival Horror
Cute
Short
Animation & Modeling
Tower Defense
Replay Value
Crafting
World War II
PvP
Web Publishing
Dark
Post-apocalyptic
Side Scroller
Hidden Object
Music
Building
Fighting
MMORPG
Physics
Fast-Paced
Realistic
Shoot 'Em Up
Nudity
Visual Novel
War
Management
Beat 'em up
Medieval
Isometric
Mystery
Military
RPGMaker
Team-Based
Character Customization
Competitive
JRPG
Dark Fantasy
Futuristic
Top-Down
Mature
Grand Strategy
Party-Based RPG
Kickstarter
Aliens
Video Production
Metroidvania
Magic
Cyberpunk
Puzzle-Platformer
Robots
Procedural Generation
Remake
Bullet Hell
Software Training
Driving
Psychological Horror
Steampunk
Parkour
Dungeon Crawler
Mod
4X
Flight
3D Vision
Action-Adventure
Perma Death
City Builder
Violent
MOBA
Rogue-lite
Surreal
Loot
Dark Humor
Real-Time with Pause
Multiple Endings
Game Development
Economy
Board Game
Dating Sim
Software
Crime
Choices Matter
Touch-Friendly
Level Editor
Destruction
Mechs
Colorful
Turn-Based Combat
Detective
Card Game
Pirates
Relaxing
Ninja
Base-Building
Blood
Superhero
Match 3
Dragons
Dystopian
Romance
Turn-Based Tactics
Twin Stick Shooter
Linear
Episodic
Rhythm
Vampire
Noir
Lovecraftian
Cult Classic
PvE
Voxel
4 Player Local
2.5D
Real-Time
Gothic
Soundtrack
Resource Management
1990's
Hacking
Games Workshop
Alternate History
Assassin
Choose Your Own Adventure
Cartoony
Trading
Space Sim
3D Platformer
Pinball
Memes
America
Arena Shooter
Score Attack
Cinematic
Experimental
Trains
Quick-Time Events
Wargame
Split Screen
Interactive Fiction
Hunting
Tanks
Parody
Stylized
Photo Editing
Western
World War I
2D Fighter
Warhammer 40K
Naval
1980s
Movie
CRPG
Hex Grid
Batman
Class-Based
Minimalist
Character Action Game
Comic Book
LEGO
Based On A Novel
Heist
Satire
Cartoon
Cold War
Time Travel
Demons
Rome
Hand-drawn
Gun Customization
God Game
Benchmark
Top-Down Shooter
Politics
Crowdfunded
Real Time Tactics
Football
Strategy RPG
Agriculture
FMV
Bullet Time
Star Wars
Sniper
Steam Machine
Tactical RPG
Illuminati
TrackIR
Science
Swordplay
Psychological
Dinosaurs
e-sports
Soccer
GameMaker
Political
Conspiracy
Spectacle fighter
Time Manipulation
Trading Card Game
Supernatural
Documentary
Silent Protagonist
Otome
Underwater
Offroad
Psychedelic
Grid-Based Movement
Villain Protagonist
Inventory Management
Mars
Horses
Co-op Campaign
Abstract
Hardware
Lara Croft
Time Attack
Narration
Martial Arts
Mouse only
Lore-Rich
6DOF
Modern
On-Rails Shooter
Chess
Programming
Mining
Diplomacy
Music-Based Procedural Generation
Typing
Lemmings
Mythology
Word Game
Basketball
Bowling
Capitalism
Transhumanism
Gambling
Asynchronous Multiplayer
Dynamic Narration
Spelling