Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Great Soundtrack
Atmospheric
Open World
Co-op
Puzzle
Horror
Sci-fi
Shooter
FPS
Fantasy
2D
First-Person
Female Protagonist
Story Rich
Platformer
Sandbox
Anime
Funny
Difficult
Comedy
Classic
Point & Click
Survival
Third Person
Utilities
Turn-Based
Family Friendly
Pixel Graphics
Zombies
Arcade
Online Co-Op
Design & Illustration
Audio Production
Retro
Exploration
Space
Gore
Tactical
Controller
Realistic
Local Co-Op
RTS
Action RPG
Stealth
Rogue-like
Local Multiplayer
Physics
Turn-Based Strategy
Walking Simulator
Education
Cute
Third-Person Shooter
Animation & Modeling
Survival Horror
Visual Novel
Nudity
Historical
Moddable
Building
Dark
Replay Value
Hack and Slash
Short
Psychological Horror
Shoot 'Em Up
Mystery
Crafting
PvP
RPGMaker
MMORPG
Hidden Object
War
Fast-Paced
Post-apocalyptic
Tower Defense
Mature
Web Publishing
Side Scroller
Fighting
Video Production
World War II
Management
Music
JRPG
Beat 'em up
Medieval
Puzzle-Platformer
Character Customization
Software Training
Top-Down
Trains
Isometric
Dark Fantasy
TrackIR
Competitive
Military
Action-Adventure
Driving
Party-Based RPG
Cyberpunk
Memes
Team-Based
Bullet Hell
Futuristic
Colorful
Procedural Generation
Dungeon Crawler
Robots
Parkour
Aliens
City Builder
Illuminati
Crime
Violent
Relaxing
Magic
Dating Sim
Grand Strategy
Rogue-lite
Kickstarter
Software
Metroidvania
4 Player Local
Movie
Flight
MOBA
Perma Death
Steampunk
Level Editor
3D Vision
Game Development
Romance
Blood
Mod
Surreal
VR
Remake
Dark Humor
Drama
Economy
Board Game
4X
Base-Building
Turn-Based Combat
Card Game
Choices Matter
Multiple Endings
Detective
Loot
3D Platformer
Photo Editing
Twin Stick Shooter
Choose Your Own Adventure
Turn-Based Tactics
Real-Time with Pause
1990's
Thriller
Episodic
Cult Classic
Destruction
Touch-Friendly
Mechs
Dystopian
PvE
Noir
2.5D
Cartoony
Top-Down Shooter
Experimental
Space Sim
Arena Shooter
Lovecraftian
Match 3
Pirates
Rhythm
Interactive Fiction
Dragons
Documentary
Superhero
Resource Management
Soundtrack
Linear
2D Fighter
Ninja
Demons
Split Screen
Games Workshop
Hacking
Voxel
Minimalist
Dinosaurs
Hand-drawn
Alternate History
Assassin
Vampire
Stylized
Real-Time
Satire
Hunting
America
1980s
Cinematic
Wargame
Quick-Time Events
Trading
e-sports
Cartoon
Naval
Gun Customization
Heist
Western
Comic Book
Abstract
Parody
Psychological
Pinball
God Game
GameMaker
Tanks
Gothic
World War I
CRPG
Crowdfunded
Trading Card Game
Football
LEGO
Gaming
FMV
Villain Protagonist
Cold War
Score Attack
Based On A Novel
Character Action Game
Real Time Tactics
Strategy RPG
Otome
Psychedelic
Time Travel
Warhammer 40K
Science
Supernatural
Batman
Hex Grid
Class-Based
Soccer
Tutorial
Underwater
Co-op Campaign
Tactical RPG
Swordplay
Lore-Rich
Martial Arts
Steam Machine
Agriculture
Rome
Mouse only
Star Wars
Politics
Modern
Silent Protagonist
Benchmark
Narration
Political
6DOF
Grid-Based Movement
Sniper
Bullet Time
Offroad
Conspiracy
Werewolves
Dark Comedy
Hardware
Spectacle fighter
Inventory Management
Time Manipulation
Time Attack
Chess
Mars
Horses
Music-Based Procedural Generation
Feature Film
On-Rails Shooter
Mythology
Runner
Mining
Programming
Lara Croft
Asynchronous Multiplayer
Capitalism
Gambling
Fishing
Word Game
Clicker
Dynamic Narration
Typing
Basketball
Diplomacy
Golf
Lemmings
Bowling
Transhumanism
Sokoban
Sailing
Philisophical
Mini Golf
Spelling
Pool
Mystery Dungeon
Foreign
Underground