ΑΡΧΙΚΗ
Παιχνίδια
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Demo ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
Browse by the most popular tags applied to products, listed in order of how frequently they have been applied.
Click here to learn about tagging items on Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
FPS
Shooter
Sci-fi
Co-op
Puzzle
Sports
Great Soundtrack
Atmospheric
Classic
First-Person
Platformer
Fantasy
Open World
2D
Horror
Point & Click
Third Person
Anime
Female Protagonist
Comedy
Sandbox
Story Rich
Turn-Based
Funny
Difficult
Audio Production
Tactical
Utilities
Survival
Zombies
Space
RTS
Online Co-Op
Arcade
Action RPG
Retro
Turn-Based Strategy
Exploration
Local Co-Op
Stealth
Third-Person Shooter
Pixel Graphics
Moddable
Gore
Design & Illustration
Hack and Slash
Rogue-like
Historical
Walking Simulator
Education
World War II
Tower Defense
Short
Local Multiplayer
Post-apocalyptic
Music
Survival Horror
Side Scroller
Controller
Family Friendly
Replay Value
Fighting
Crafting
Web Publishing
Isometric
Hidden Object
Medieval
Dark
Military
Beat 'em up
Physics
War
Fast-Paced
Animation & Modeling
PvP
Management
Character Customization
Team-Based
MMORPG
Building
Aliens
Shoot 'Em Up
Realistic
Metroidvania
Mystery
RPGMaker
Cute
JRPG
Competitive
Remake
Grand Strategy
Top-Down
Kickstarter
Cyberpunk
Magic
4X
Driving
Steampunk
Visual Novel
Nudity
Robots
Mature
Dark Fantasy
Futuristic
Bullet Hell
Real-Time with Pause
Mod
City Builder
Video Production
Surreal
MOBA
3D Vision
Software Training
Parkour
Procedural Generation
Rogue-lite
Action-Adventure
Loot
Dungeon Crawler
Perma Death
Economy
Flight
Multiple Endings
Dark Humor
Dystopian
Crime
Rhythm
Pirates
Mechs
Superhero
Card Game
Detective
Board Game
Vampire
Ninja
Relaxing
Destruction
Level Editor
Choices Matter
Base-Building
Match 3
Real-Time
Turn-Based Combat
Gothic
Linear
Romance
Parody
Twin Stick Shooter
Alternate History
Violent
America
Colorful
Voxel
Touch-Friendly
Space Sim
Lovecraftian
Score Attack
Puzzle-Platformer
Noir
Hunting
Dragons
Cinematic
Episodic
Party-Based RPG
Cult Classic
Assassin
Split Screen
Resource Management
Tanks
1990's
Hacking
World War I
Benchmark
Star Wars
LEGO
Cartoony
Trading
Quick-Time Events
2D Fighter
Hand-drawn
Experimental
Game Development
Software
Interactive Fiction
PvE
2.5D
Cartoon
Cold War
Stylized
Batman
Satire
Western
Photo Editing
Based On A Novel
Wargame
CRPG
Movie
Politics
Time Travel
Turn-Based Tactics
Warhammer 40K
Memes
Crowdfunded
Sniper
Spectacle fighter
Top-Down Shooter
Conspiracy
Arena Shooter
Comic Book
Character Action Game
Class-Based
GameMaker
Heist
Psychological Horror
Trains
God Game
Games Workshop
Choose Your Own Adventure
Political
4 Player Local
Football
Rome
Pinball
Supernatural
Dating Sim
FMV
Lara Croft
Mars
Bullet Time
Soccer
Hex Grid
Real Time Tactics
Gun Customization
Science
3D Platformer
Psychological
Blood
e-sports
1980s
TrackIR
Demons
Naval
Time Manipulation
Horses
Narration
Time Attack
Swordplay
Psychedelic
Abstract
Dinosaurs
Soundtrack
Trading Card Game
Inventory Tetris
Strategy RPG
Villain Protagonist
Offroad
Diplomacy
Martial Arts
Modern
Minimalist
Chess
Mining
6DOF
Documentary
Silent Protagonist
Tactical RPG
Music-Based Procedural Generation
Mouse only
Illuminati
Grid-Based Movement
Capitalism
Co-op Campaign
Programming
Lore-Rich
Bowling
Dynamic Narration
On-Rails Shooter
Asynchronous Multiplayer