Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Racing
Multiplayer
Violent
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Gore
Horror
2D
Anime
Open World
Sci-fi
Story Rich
Co-op
Shooter
Fantasy
Difficult
VR
FPS
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Funny
Nudity
Pixel Graphics
Comedy
Survival
Sandbox
Utilities
Movie
Design & Illustration
Classic
Arcade
Family Friendly
Retro
Point & Click
Third Person
Turn-Based
Zombies
Exploration
Online Co-Op
Controller
Sexual Content
Visual Novel
Space
Audio Production
Cute
Education
Psychological Horror
Tactical
Animation & Modeling
Local Multiplayer
Memes
Local Co-Op
Rogue-like
Shoot 'Em Up
Replay Value
Action RPG
Physics
Realistic
Dark
Survival Horror
Walking Simulator
RTS
Mystery
Stealth
Turn-Based Strategy
Action-Adventure
Building
RPGMaker
Fast-Paced
Crafting
Obiect ascuns
War
Video Production
Historical
Short
Mature
Puzzle-Platformer
Hack and Slash
PvP
Third-Person Shooter
Web Publishing
Side Scroller
Fighting
Moddable
Post-apocalyptic
Character Customization
Tower Defense
Illuminati
Top-Down
Bullet Hell
Drama
Management
Music
Colorful
Dating Sim
MMORPG
JRPG
Competitive
Relaxing
Dark Fantasy
Medieval
Software Training
World War II
Beat 'em up
4 Player Local
Futuristic
Episodic
Dungeon Crawler
Rogue-lite
Procedural Generation
Choices Matter
Cyberpunk
Thriller
Team-Based
Robots
Crime
Isometric
Military
Romance
Party-Based RPG
Magic
Software
Surreal
Choose Your Own Adventure
Parkour
Aliens
Base Building
Driving
Metroidvania
Card Game
City Builder
Perma Death
Turn-Based Combat
Blood
Minimalist
Board Game
Level Editor
Steampunk
MOBA
Trains
Top-Down Shooter
3D Platformer
Dark Humor
Twin Stick Shooter
3D Vision
Multiple Endings
Flight
Grand Strategy
Cartoony
Turn-Based Tactics
Stylized
Economy
Kickstarter
Game Development
Soundtrack
Photo Editing
Destruction
Loot
1990's
Detective
TrackIR
Arena Shooter
Mod
Experimental
Cult Classic
Resource Management
Dystopian
4X
1980s
Remake
Demons
PvE
Documentary
Cartoon
2.5D
Lovecraftian
Match 3
Touch-Friendly
Interactive Fiction
Psychological
Space Sim
Mechs
Ninja
Hand-drawn
Real-Time with Pause
Dragons
Split Screen
2D Fighter
Assassin
Rhythm
Pirates
Wargame
Games Workshop
Dinosaurs
Abstract
Superhero
GameMaker
Real-Time
Trading Card Game
Linear
Tutorial
Noir
Comic Book
Strategy RPG
Tactical RPG
Tanks
Voxel
e-sports
Hacking
Alternate History
Psychedelic
Swordplay
Gaming
Hunting
Hex Grid
Naval
CRPG
Otome
Dark Comedy
Quick-Time Events
God Game
Gun Customization
Supernatural
Western
Text-Based
Science
Score Attack
Satire
Cinematic
Real Time Tactics
Cold War
Character Action Game
Heist
Vampire
Class-Based
Co-op Campaign
Clicker
America
Mouse only
Political
Politics
Crowdfunded
Football
Trading
Based On A Novel
Lore-Rich
Parody
Villain Protagonist
Narration
Time Travel
Gothic
Runner
World War I
Warhammer 40K
FMV
LEGO
Soccer
Underwater
Pinball
Silent Protagonist
Sniper
Grid-Based Movement
Martial Arts
Bullet Time
6DOF
Agriculture
Asynchronous Multiplayer
Star Wars
Conspiracy
Mythology
Batman
Programming
Steam Machine
Fishing
On-Rails Shooter
Time Manipulation
Spectacle fighter
Inventory Management
Rome
Modern
Time Attack
Benchmark
Mining
Werewolves
Sailing
Offroad
Hardware
Horses
Nonlinear
Chess
Dynamic Narration
Philisophical
Music-Based Procedural Generation
Mars
Diplomacy
Capitalism
Typing
Gambling
Mystery Dungeon
Basketball
Word Game
NSFW
Feature Film
Lara Croft
Golf
Investigation
Experience
Sokoban
Underground
360 Video
Lemmings
Transhumanism
Bowling
Wrestling
Pool
Mini Golf
Foreign
Spelling
Intentionally Awkward Controls
Artificial Intelligence
Conversation
Faith
Voice Control