Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Violent
Sports
Racing
Gore
Multiplayer
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
2D
Horror
Nudity
Anime
Story Rich
Open World
VR
Difficult
Sci-fi
Fantasy
Shooter
Co-op
Female Protagonist
Funny
Platformer
FPS
First-Person
Pixel Graphics
Utilities
Sexual Content
Survival
Movie
Comedy
Sandbox
Design & Illustration
Arcade
Family Friendly
Retro
Classic
Turn-Based
Point & Click
Audio Production
Third Person
Online Co-Op
Zombies
Visual Novel
Exploration
Controller
Space
Psychological Horror
Cute
Education
Animation & Modeling
Memes
Tactical
Local Multiplayer
Replay Value
Local Co-Op
Rogue-like
Shoot 'Em Up
Mystery
Survival Horror
Physics
Dark
Action RPG
Walking Simulator
Realistic
RPGMaker
Fast-Paced
RTS
Video Production
Stealth
Turn-Based Strategy
Building
Obiect ascuns
Action-Adventure
War
Short
Crafting
Historical
Mature
PvP
Puzzle-Platformer
Hack and Slash
Web Publishing
Side Scroller
Fighting
Third-Person Shooter
Colorful
Bullet Hell
Tower Defense
Management
Relaxing
Top-Down
Character Customization
Illuminati
Post-apocalyptic
Music
Dating Sim
Moddable
JRPG
Episodic
Competitive
MMORPG
Dark Fantasy
Drama
Choices Matter
Software Training
4 Player Local
Medieval
World War II
Software
Futuristic
Dungeon Crawler
Beat 'em up
Party-Based RPG
Rogue-lite
Procedural Generation
Robots
Team-Based
Cyberpunk
Magic
Military
Romance
Isometric
Thriller
Minimalist
Crime
Parkour
Surreal
Base Building
Choose Your Own Adventure
Card Game
Top-Down Shooter
Metroidvania
Turn-Based Combat
Aliens
Driving
Perma Death
City Builder
Dark Humor
Board Game
Twin Stick Shooter
3D Platformer
Blood
Level Editor
Multiple Endings
Steampunk
Turn-Based Tactics
Flight
Cartoony
Stylized
Photo Editing
MOBA
Trains
Economy
3D Vision
Grand Strategy
Detective
Soundtrack
Destruction
Kickstarter
Loot
1990's
Game Development
Experimental
Arena Shooter
Documentary
Cult Classic
Resource Management
PvE
Demons
Dystopian
Psychological
Mod
1980s
Cartoon
Match 3
TrackIR
Lovecraftian
4X
Hand-drawn
Interactive Fiction
2.5D
Remake
2D Fighter
Touch-Friendly
Abstract
Ninja
Split Screen
Mechs
Real-Time with Pause
Space Sim
Dragons
Real-Time
Dinosaurs
Rhythm
Pirates
Assassin
Wargame
GameMaker
Strategy RPG
Linear
Trading Card Game
Games Workshop
Superhero
Tactical RPG
Tutorial
Comic Book
Text-Based
Alternate History
Tanks
Clicker
Cold War
Noir
Hacking
e-sports
Swordplay
Voxel
Psychedelic
Otome
Mouse only
Western
Dark Comedy
Gaming
Gun Customization
Science
Naval
Supernatural
Hex Grid
CRPG
Co-op Campaign
Real Time Tactics
Satire
Score Attack
God Game
Quick-Time Events
Hunting
Cinematic
Class-Based
Vampire
Character Action Game
Lore-Rich
Heist
Runner
Villain Protagonist
Politics
Political
Narration
Crowdfunded
Football
America
Parody
Trading
World War I
Time Travel
Based On A Novel
Silent Protagonist
Soccer
Gothic
Underwater
FMV
LEGO
Grid-Based Movement
Bullet Time
Warhammer 40K
Pinball
Martial Arts
Sniper
6DOF
Mythology
Asynchronous Multiplayer
Programming
Agriculture
Conspiracy
Time Attack
Star Wars
Steam Machine
Fishing
Time Manipulation
Batman
Modern
Spectacle fighter
On-Rails Shooter
Philisophical
Sailing
Rome
Inventory Management
Offroad
Nonlinear
Mining
360 Video
Gambling
Werewolves
Benchmark
Music-Based Procedural Generation
Chess
Horses
Hardware
Dynamic Narration
Capitalism
Typing
Diplomacy
Mars
Mystery Dungeon
NSFW
Experience
Word Game
Basketball
Investigation
Golf
Sokoban
Feature Film
Underground
Lara Croft
Lemmings
Artificial Intelligence
Bowling
Transhumanism
Mini Golf
Wrestling
Faith
Pool
Conversation
Foreign
Spelling
Intentionally Awkward Controls
Cycling
Voice Control
Bikes