Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Racing
Multiplayer
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Horror
2D
Open World
Sci-fi
Anime
Co-op
Fantasy
Story Rich
Shooter
Violent
Gore
FPS
Difficult
Platformer
Female Protagonist
First-Person
Funny
Sandbox
VR
Pixel Graphics
Comedy
Survival
Utilities
Design & Illustration
Classic
Nudity
Family Friendly
Arcade
Point & Click
Retro
Turn-Based
Third Person
Movie
Zombies
Exploration
Online Co-Op
Space
Controller
Audio Production
Visual Novel
Education
Cute
Tactical
Psychological Horror
Animation & Modeling
Local Multiplayer
Local Co-Op
Rogue-like
Memes
Shoot 'Em Up
Action RPG
Realistic
Replay Value
Physics
Survival Horror
RTS
Turn-Based Strategy
Stealth
Walking Simulator
Dark
Sexual Content
Mystery
Building
Obiect ascuns
Crafting
Historical
RPGMaker
Action-Adventure
Fast-Paced
War
Hack and Slash
Third-Person Shooter
Short
Video Production
Mature
PvP
Puzzle-Platformer
Moddable
Side Scroller
Post-apocalyptic
Fighting
Web Publishing
Illuminati
Tower Defense
MMORPG
Music
Character Customization
JRPG
Management
Top-Down
Bullet Hell
Colorful
Dating Sim
Software Training
Competitive
Relaxing
Beat 'em up
Medieval
Dark Fantasy
World War II
Futuristic
4 Player Local
Drama
Dungeon Crawler
Crime
Procedural Generation
Cyberpunk
Rogue-lite
Choices Matter
Isometric
Software
Party-Based RPG
Military
Robots
Team-Based
Choose Your Own Adventure
Parkour
Magic
Driving
Romance
Surreal
Aliens
Base Building
Metroidvania
Thriller
City Builder
Perma Death
Trains
Card Game
MOBA
3D Vision
Steampunk
Level Editor
Grand Strategy
Turn-Based Combat
Blood
Board Game
Twin Stick Shooter
Multiple Endings
Flight
Dark Humor
3D Platformer
Episodic
Top-Down Shooter
TrackIR
Minimalist
Game Development
Kickstarter
Economy
Turn-Based Tactics
Cartoony
1990's
Soundtrack
Stylized
Detective
Photo Editing
Loot
Mod
4X
Destruction
Arena Shooter
Remake
Cult Classic
Dystopian
Experimental
Resource Management
1980s
PvE
Touch-Friendly
Demons
Interactive Fiction
Documentary
Space Sim
2.5D
Lovecraftian
Real-Time with Pause
Ninja
Hand-drawn
Match 3
Dragons
Mechs
Cartoon
Psychological
Rhythm
2D Fighter
Split Screen
Pirates
Wargame
Dinosaurs
Superhero
Abstract
Assassin
Noir
Linear
Games Workshop
Real-Time
Voxel
Hacking
GameMaker
Tutorial
Strategy RPG
Comic Book
Trading Card Game
e-sports
Tanks
Tactical RPG
Otome
Alternate History
Quick-Time Events
Supernatural
Hunting
Naval
Science
Hex Grid
Gaming
Psychedelic
Cinematic
Swordplay
God Game
Western
Satire
Vampire
Score Attack
CRPG
Gun Customization
America
Football
Character Action Game
Based On A Novel
Gothic
Trading
Crowdfunded
Real Time Tactics
Heist
Villain Protagonist
Class-Based
Parody
Narration
Co-op Campaign
Politics
Time Travel
Mouse only
Text-Based
Clicker
Cold War
Political
LEGO
Dark Comedy
FMV
Lore-Rich
World War I
Underwater
Soccer
Warhammer 40K
Runner
Martial Arts
Pinball
Sniper
Star Wars
Silent Protagonist
Agriculture
6DOF
Grid-Based Movement
Batman
Bullet Time
Programming
Asynchronous Multiplayer
Mythology
Steam Machine
On-Rails Shooter
Conspiracy
Modern
Rome
Spectacle fighter
Benchmark
Mining
Inventory Management
Time Manipulation
Offroad
Fishing
Werewolves
Sailing
Hardware
Horses
Time Attack
Chess
Mars
Music-Based Procedural Generation
Dynamic Narration
Typing
Gambling
Philisophical
Basketball
Nonlinear
Diplomacy
Feature Film
Capitalism
Mystery Dungeon
Word Game
Lara Croft
Lemmings
Underground
Golf
Sokoban
Bowling
Transhumanism
NSFW
Mini Golf
Wrestling
Foreign
Pool
Investigation
Spelling
Experience
Voice Control
Faith
Intentionally Awkward Controls
Artificial Intelligence