Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Strategy
Casual
RPG
Simulation
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Multiplayer
Racing
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Horror
Open World
Co-op
Sci-fi
2D
Shooter
Fantasy
Anime
Story Rich
FPS
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Difficult
Funny
Sandbox
Comedy
Pixel Graphics
Utilities
Survival
Classic
Point & Click
Design & Illustration
Third Person
Turn-Based
Family Friendly
Arcade
Zombies
Retro
VR
Audio Production
Online Co-Op
Space
Exploration
Gore
Controller
Movie
Visual Novel
Tactical
Nudity
Local Co-Op
Animation & Modeling
Education
Cute
Psychological Horror
Action RPG
Local Multiplayer
Shoot 'Em Up
Rogue-like
Realistic
RTS
Physics
Stealth
Turn-Based Strategy
Survival Horror
Memes
Walking Simulator
Replay Value
Historical
Building
Dark
Obiect ascuns
Mystery
Crafting
Third-Person Shooter
RPGMaker
Moddable
Video Production
Hack and Slash
Short
PvP
Fast-Paced
Mature
War
Action-Adventure
Puzzle-Platformer
Post-apocalyptic
Fighting
Web Publishing
MMORPG
Tower Defense
Side Scroller
Illuminati
Management
Music
Competitive
Bullet Hell
World War II
Software Training
JRPG
Beat 'em up
Character Customization
Dating Sim
Top-Down
Medieval
Colorful
Dark Fantasy
Procedural Generation
Dungeon Crawler
Military
Cyberpunk
Crime
Drama
Futuristic
Isometric
Party-Based RPG
Robots
Software
Relaxing
4 Player Local
Parkour
Rogue-lite
Choices Matter
Violent
Team-Based
Driving
Trains
Aliens
Romance
Magic
City Builder
Metroidvania
Grand Strategy
Thriller
TrackIR
Card Game
Steampunk
Choose Your Own Adventure
Base-Building
MOBA
Perma Death
3D Vision
Level Editor
Kickstarter
Game Development
Blood
Flight
Twin Stick Shooter
Surreal
Board Game
Turn-Based Combat
Dark Humor
Multiple Endings
1990's
Economy
4X
3D Platformer
Detective
Mod
Loot
Turn-Based Tactics
Top-Down Shooter
Remake
Cult Classic
Episodic
Photo Editing
Destruction
Arena Shooter
Dystopian
Stylized
PvE
Minimalist
Touch-Friendly
Space Sim
Resource Management
Experimental
Real-Time with Pause
Cartoony
Demons
Dragons
Interactive Fiction
1980s
2.5D
Documentary
Lovecraftian
Mechs
Match 3
Ninja
Soundtrack
Pirates
Superhero
Split Screen
Wargame
2D Fighter
Noir
Dinosaurs
Hacking
Linear
Rhythm
Voxel
Hand-drawn
Games Workshop
Assassin
Psychological
Real-Time
Cartoon
GameMaker
Sexual Content
Strategy RPG
Quick-Time Events
e-sports
Comic Book
Supernatural
Tutorial
Otome
Abstract
Trading Card Game
Alternate History
Tanks
Hunting
Based On A Novel
Cinematic
Vampire
Gun Customization
God Game
Gaming
America
CRPG
Naval
Psychedelic
Satire
Western
Hex Grid
Gothic
Trading
Crowdfunded
Tactical RPG
Football
Science
Politics
Parody
Heist
Score Attack
Swordplay
Time Travel
Class-Based
LEGO
Villain Protagonist
World War I
FMV
Warhammer 40K
Cold War
Political
Pinball
Co-op Campaign
Soccer
Real Time Tactics
Lore-Rich
Narration
Star Wars
Character Action Game
Martial Arts
Mouse only
Clicker
Dark Comedy
Underwater
Runner
Batman
Agriculture
6DOF
Grid-Based Movement
Bullet Time
Steam Machine
Modern
Sniper
Rome
Inventory Management
Programming
Werewolves
Conspiracy
Offroad
Benchmark
Silent Protagonist
Mythology
On-Rails Shooter
Asynchronous Multiplayer
Horses
Mining
Time Manipulation
Spectacle fighter
Chess
Hardware
Music-Based Procedural Generation
Mars
Fishing
Time Attack
Typing
Basketball
Dynamic Narration
Gambling
Feature Film
Sailing
Word Game
Capitalism
Diplomacy
Lara Croft
Lemmings
Philisophical
Golf
Nonlinear
Mystery Dungeon
Transhumanism
Sokoban
Bowling
Mini Golf
Foreign
Pool
Spelling
NSFW
Underground