Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Shooter
FPS
Sci-fi
Co-op
Puzzle
Great Soundtrack
Fantasy
Atmospheric
Open World
First-Person
Classic
Platformer
2D
Horror
Story Rich
Female Protagonist
Point & Click
Sandbox
Third Person
Turn-Based
Comedy
Funny
Anime
Online Co-Op
Difficult
Survival
Utilities
Tactical
Arcade
Zombies
Space
Audio Production
RTS
Exploration
Retro
Design & Illustration
Action RPG
Gore
Turn-Based Strategy
Pixel Graphics
Local Co-Op
Third-Person Shooter
Stealth
Moddable
Family Friendly
Historical
Hack and Slash
Rogue-like
Controller
Walking Simulator
Education
Survival Horror
Local Multiplayer
Tower Defense
World War II
Short
Replay Value
Post-apocalyptic
Animation & Modeling
Web Publishing
Crafting
Side Scroller
Music
Fighting
Cute
Dark
MMORPG
War
Hidden Object
PvP
Fast-Paced
Isometric
Beat 'em up
Medieval
Shoot 'Em Up
Management
Physics
Realistic
Military
Team-Based
Character Customization
Building
Aliens
Competitive
JRPG
Grand Strategy
Dark Fantasy
Visual Novel
Top-Down
Mystery
RPGMaker
Futuristic
Nudity
Metroidvania
Video Production
Kickstarter
Magic
Robots
Mature
Cyberpunk
Remake
Driving
4X
Bullet Hell
Procedural Generation
Software Training
Steampunk
Mod
Parkour
3D Vision
Dungeon Crawler
Surreal
Perma Death
City Builder
Real-Time with Pause
Flight
Loot
Action-Adventure
Rogue-lite
MOBA
Multiple Endings
Economy
Puzzle-Platformer
Dark Humor
Board Game
Violent
Crime
Choices Matter
Mechs
Destruction
Level Editor
Psychological Horror
Card Game
Pirates
Rhythm
Colorful
Linear
Software
Dystopian
Turn-Based Combat
Match 3
Superhero
Vampire
Lovecraftian
Noir
Dating Sim
Romance
Ninja
Relaxing
Episodic
Detective
Base-Building
Game Development
Twin Stick Shooter
Real-Time
Voxel
Touch-Friendly
Dragons
Gothic
Turn-Based Tactics
Cult Classic
Alternate History
2.5D
Split Screen
Experimental
Hunting
PvE
Parody
Cartoony
Wargame
Blood
Hacking
Pinball
Soundtrack
America
Cinematic
Space Sim
Interactive Fiction
Party-Based RPG
Warhammer 40K
Resource Management
World War I
Games Workshop
Score Attack
4 Player Local
Quick-Time Events
Trading
Assassin
Tanks
LEGO
Western
Trains
1990's
Arena Shooter
Hand-drawn
Choose Your Own Adventure
2D Fighter
Benchmark
Time Travel
Photo Editing
Based On A Novel
Comic Book
Stylized
Batman
Memes
Rome
Cold War
Politics
CRPG
Cartoon
Football
Heist
Star Wars
Hex Grid
Satire
Agriculture
FMV
Class-Based
Character Action Game
Naval
Movie
God Game
3D Platformer
Gun Customization
Top-Down Shooter
e-sports
Spectacle fighter
Crowdfunded
Sniper
Bullet Time
Supernatural
1980s
Time Manipulation
Dinosaurs
Conspiracy
Real Time Tactics
Minimalist
GameMaker
Soccer
Psychedelic
Science
Political
Swordplay
TrackIR
Grid-Based Movement
Demons
Mars
Horses
Narration
Lara Croft
Strategy RPG
Otome
Tactical RPG
Psychological
Time Attack
Co-op Campaign
Abstract
Martial Arts
Underwater
Trading Card Game
Offroad
Mouse only
Villain Protagonist
Documentary
Silent Protagonist
Illuminati
6DOF
Programming
Modern
Lore-Rich
Inventory Tetris
Mining
Diplomacy
Chess
Rail Shooter
Typing
Music-Based Procedural Generation
Capitalism
Lemmings
Word Game
Asynchronous Multiplayer
Bowling
Gambling
On-Rails Shooter
Dynamic Narration
Spelling