Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Action
Indie
Adventure
Strategy
RPG
Simulation
Casual
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Multiplayer
Racing
Sports
Shooter
FPS
Co-op
Puzzle
Great Soundtrack
Sci-fi
Fantasy
Atmospheric
Open World
First-Person
Platformer
2D
Horror
Classic
Story Rich
Female Protagonist
Sandbox
Point & Click
Third Person
Turn-Based
Comedy
Anime
Funny
Difficult
Online Co-Op
Survival
Arcade
Utilities
Tactical
Zombies
Space
Retro
Exploration
Design & Illustration
RTS
Audio Production
Pixel Graphics
Gore
Action RPG
Turn-Based Strategy
Stealth
Local Co-Op
Third-Person Shooter
Family Friendly
Moddable
Rogue-like
Controller
Hack and Slash
Historical
Walking Simulator
Education
Local Multiplayer
Survival Horror
Tower Defense
Short
Crafting
Cute
Replay Value
Animation & Modeling
Web Publishing
World War II
PvP
Dark
Music
Side Scroller
Post-apocalyptic
MMORPG
Fast-Paced
Hidden Object
Nudity
Fighting
Realistic
Shoot 'Em Up
Physics
War
Visual Novel
Beat 'em up
Building
Isometric
Management
Medieval
Mystery
Military
Character Customization
JRPG
Team-Based
RPGMaker
Competitive
Futuristic
Dark Fantasy
Top-Down
Mature
Grand Strategy
Video Production
Aliens
Metroidvania
Magic
Robots
Kickstarter
Procedural Generation
Cyberpunk
Puzzle-Platformer
Remake
Driving
Bullet Hell
Steampunk
Parkour
4X
Dungeon Crawler
Software Training
Flight
Psychological Horror
3D Vision
Rogue-lite
City Builder
Mod
Perma Death
Surreal
Action-Adventure
Violent
Dark Humor
Real-Time with Pause
Loot
MOBA
Multiple Endings
Board Game
Economy
Game Development
Software
Destruction
Level Editor
Dating Sim
Crime
Choices Matter
Mechs
Touch-Friendly
Detective
Colorful
Pirates
Base-Building
Card Game
Relaxing
Turn-Based Combat
Match 3
Superhero
Ninja
Rhythm
Episodic
Noir
Lovecraftian
Blood
Romance
Dystopian
Twin Stick Shooter
Linear
Cult Classic
Turn-Based Tactics
Vampire
Dragons
Voxel
Real-Time
2.5D
4 Player Local
PvE
Gothic
Soundtrack
Cartoony
Space Sim
Memes
Pinball
Hacking
America
Resource Management
Assassin
Alternate History
Cinematic
Experimental
Arena Shooter
Interactive Fiction
Split Screen
Party-Based RPG
Hunting
1990's
3D Platformer
Score Attack
Wargame
Choose Your Own Adventure
Quick-Time Events
Trading
Games Workshop
Parody
Trains
Western
2D Fighter
Warhammer 40K
Tanks
World War I
Stylized
LEGO
Comic Book
Based On A Novel
Class-Based
Satire
Photo Editing
Hex Grid
Cold War
Cartoon
Time Travel
1980s
Naval
Hand-drawn
CRPG
Batman
Minimalist
Heist
Politics
God Game
Benchmark
Movie
Top-Down Shooter
Rome
Football
Character Action Game
Real Time Tactics
Agriculture
Star Wars
Crowdfunded
Gun Customization
e-sports
Sniper
Bullet Time
Demons
Strategy RPG
FMV
TrackIR
Trading Card Game
Supernatural
Time Manipulation
Illuminati
Political
Psychological
Dinosaurs
Science
Spectacle fighter
Swordplay
GameMaker
Psychedelic
Soccer
Conspiracy
Offroad
Otome
Silent Protagonist
Tactical RPG
Underwater
Villain Protagonist
Mars
Co-op Campaign
Abstract
Time Attack
Narration
Horses
Martial Arts
Documentary
Mouse only
Grid-Based Movement
Lore-Rich
Lara Croft
Modern
6DOF
Chess
On-Rails Shooter
Inventory Tetris
Programming
Mining
Diplomacy
Music-Based Procedural Generation
Typing
Lemmings
Word Game
Bowling
Capitalism
Asynchronous Multiplayer
Gambling
Dynamic Narration
Spelling