รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Indie
Azione
Avventura
Strategia
Casual
GDR
Simulazione
Free-to-Play
Giocatore singolo
Multigiocatore di massa
Sport
Multigiocatore
Corse
Colonna sonora eccezionale
Atmosfera ben riuscita
Rompicapo
Horror
Mondo aperto
Coop
Fantascienza
2D
Sparatutto
Fantasy
Anime
Storia ben curata
Sparatutto in prima persona
Platform
Prima persona
Protagonista femminile
Difficili
Divertenti
Sandbox
Comici
Pixel art
Accessori
Sopravvivenza
Classici
Point & Click
Design e illustrazione
Terza persona
A turni
Per la famiglia
Arcade
Zombi
Retrò
VR
Produzione di audio
Coop online
Spazio
Esplorazione
Effetti cruenti
Controller
Film
Visual novel
Tattici
Nudità
Coop locale
Animazione e modellistica
Educativi
Carini
Horror psicologici
GDR d'azione
Multigiocatore locale
Shoot 'em up
Roguelike
Realistici
Strategia in tempo reale
Sistema di fisica
Stealth
Strategia a turni
Survival horror
Meme
Simulatore di esplorazione
Alta rigiocabilità
Storici
Costruzioni
Dark
Avventure grafiche
Mistero
Creazione di oggetti
Sparatutto in terza persona
RPG Maker
Supporto per mod
Produzione di video
Hack & slash
Breve durata
PVP
Frenetici
Per adulti
Guerra
Azione/avventura
Rompicapo/platform
Post-apocalittici
Lotta
Pubblicazione su web
GDR multigiocatore di massa
Tower defense
A scorrimento
Illuminati
Gestionali
Musica
Competitivi
Bullet hell
Seconda guerra mondiale
Lezioni per l'utilizzo di software
GDR giapponesi
Picchiaduro
Personalizzazione del personaggio
Dating sim
Dall'alto
Medievali
Pieni di colore
Fantasy dark
Generazione procedurale
Dungeon crawler
Militari
Cyberpunk
Crimine
Drama
Futuristici
Prospettiva isometrica
GDR con gruppo
Robot
Software
Rilassanti
Coop locale a 4 giocatori
Parkour
Roguelite
Scelte e conseguenze
Violenza
A squadre
Guida
Treni
Alieni
Romantici
Magia
Costruzione di città
Metroidvania
Strategia su vasta scala
Thriller
TrackIR
Giochi di carte
Steampunk
Storia sviluppata dal giocatore
Costruzione di basi
MOBA
Morte permanente
3D Vision
Editor di livelli
Kickstarter
Sviluppo di giochi
Blood
Volo
Twin stick shooter
Surreali
Giochi da tavolo
Combattimento a turni
Umorismo nero
Più finali
1990
Economia
4X
Platform 3D
Detective
Mod
Bottino
Tattica a turni
Sparatutto dall'alto
Remake
Giochi cult
A episodi
Fotoritocco
Distruzione
Arena shooter
Distopie
Stilizzati
PvE
Minimalisti
Adatti al touchscreen
Simulatori spaziali
Gestione delle risorse
Sperimentali
In tempo reale, con funzionalità di pausa
Stile cartoni animati
Demoni
Draghi
Storie interattive
1980
2,5D
Documentari
Ispirati da Lovecraft
Mech
Match 3
Ninja
Soundtrack
Pirati
Supereroi
Schermo condiviso
Wargame
Picchiaduro 2D
Noir
Dinosauri
Hacker
Lineari
Ritmici
Voxel
Disegnati a mano
Games Workshop
Protagonisti assassini
Psicologici
In tempo reale
Cartoni animati
GameMaker
Sexual Content
GDR strategici
Quick-time event
eSport
Fumetti
Soprannaturale
Tutorial
Otome
Astratti
Carte collezionabili
Realtà alternativa
Carri armati
Caccia
Basati su libri
Cinematografici
Vampiri
Personalizzazione delle armi
Divinità
Gaming
America
GDR classici
Navi
Psichedelici
Satira
Western
Hex Grid
Gotici
Commercio
Finanziati dagli utenti
GDR tattici
Football
Scienza
Politica
Parody
Furti
Corsa al punteggio
Spade
Viaggio nel tempo
A classi
LEGO
Protagonista malvagio
Prima guerra mondiale
FMV
Warhammer 40K
Guerra fredda
Politici
Flipper
Campagna cooperativa
Calcio
Tattica in tempo reale
Lore-Rich
Narrazione
Star Wars
Character action game
Arti marziali
Solo mouse
Clicker
Dark Comedy
Underwater
Runner
Batman
Agriculture
6DOF
Movimento su griglia
Bullet time
Steam Machine
Modern
Cecchini
Roma
Inventario alla Tetris
Programmazione
Werewolves
Cospirazioni
Fuoristrada
Benchmark
Protagonista silenzioso
Mythology
Sparatutto su rotaie
Multigiocatore asincrono
Cavalli
Scavi
Manipolazione del tempo
Combattimenti spettacolari
Scacchi
Hardware
Generazione procedurale basata sulla musica
Marte
Fishing
Corsa contro il tempo
Typing
Basketball
Narrazione dinamica
Gambling
Feature Film
Sailing
Word Game
Capitalismo
Diplomazia
Lara Croft
Lemmings
Philisophical
Golf
Nonlinear
Mystery Dungeon
Transhumanism
Sokoban
Bowling
Mini Golf
Foreign
Pool
Spelling
NSFW
Underground