ค้นหาตามแท็กยอดนิยมสูงสุดที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ แสดงผลตามลำดับความนิยมในการนำมาใช้งาน
คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแท็กไอเท็มบน Steam
แท็กเหล่านี้ถูกนำไปใช้บ่อยที่สุดบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Steam แสดงเรียงตามลำดับความนิยมของแท็กที่ได้ถูกนำไปใช้
Indie
Azione
Avventura
Strategia
Casual
Simulazione
GDR
Free-to-Play
Giocatore singolo
Multigiocatore di massa
Sport
Corse
Multigiocatore
Colonna sonora eccezionale
Atmosfera ben riuscita
Rompicapo
Horror
Mondo aperto
2D
Fantascienza
Coop
Anime
Sparatutto
Fantasy
Storia ben curata
Sparatutto in prima persona
Platform
Prima persona
Difficili
Protagonista femminile
Divertenti
Sandbox
Pixel art
Comici
Effetti cruenti
Sopravvivenza
Accessori
VR
Classici
Design e illustrazione
Violenza
Per la famiglia
Avventure grafiche
Terza persona
Arcade
Retrò
A turni
Zombi
Nudità
Esplorazione
Coop online
Spazio
Produzione di audio
Film
Controller
Visual novel
Educativi
Tattici
Carini
Horror psicologici
Animazione e modellistica
Coop locale
Multigiocatore locale
Roguelike
GDR d'azione
Shoot 'em up
Realistici
Sistema di fisica
Meme
Alta rigiocabilità
Strategia in tempo reale
Survival horror
Stealth
Simulatore di esplorazione
Strategia a turni
Dark
Costruzioni
Mistero
Storici
Hidden Object
Creazione di oggetti
RPG Maker
Sparatutto in terza persona
Frenetici
Produzione di video
Breve durata
Hack & slash
Supporto per mod
Azione/avventura
PVP
Guerra
Rompicapo/platform
Per adulti
Post-apocalittici
Lotta
A scorrimento
Pubblicazione su web
Tower defense
GDR multigiocatore di massa
Illuminati
Musica
Personalizzazione del personaggio
Gestionali
Dall'alto
GDR giapponesi
Sexual Content
Bullet hell
Pieni di colore
Lezioni per l'utilizzo di software
Competitivi
Dating sim
Medievali
Picchiaduro
Seconda guerra mondiale
Rilassanti
Fantasy dark
Generazione procedurale
Dungeon crawler
Futuristici
Coop locale a 4 giocatori
Drama
Militari
Crimine
Prospettiva isometrica
Scelte e conseguenze
Cyberpunk
Robot
GDR con gruppo
Roguelite
Software
Parkour
A squadre
Magia
Alieni
Guida
Storia sviluppata dal giocatore
Surreali
Romantici
Costruzione di città
Morte permanente
Metroidvania
Treni
Thriller
Giochi di carte
Costruzione di basi
3D Vision
Steampunk
MOBA
Strategia su vasta scala
TrackIR
Editor di livelli
Combattimento a turni
Blood
Twin stick shooter
Volo
Kickstarter
Platform 3D
Giochi da tavolo
Umorismo nero
Sviluppo di giochi
Sparatutto dall'alto
A episodi
Più finali
Economia
Tattica a turni
1990
Detective
Minimalisti
Stilizzati
4X
Mod
Bottino
Soundtrack
Remake
Stile cartoni animati
Giochi cult
Arena shooter
Distruzione
Sperimentali
Distopie
Fotoritocco
Gestione delle risorse
1980
Adatti al touchscreen
Demoni
PvE
Simulatori spaziali
Storie interattive
In tempo reale, con funzionalità di pausa
2,5D
Documentari
Ispirati da Lovecraft
Draghi
Match 3
Mech
Disegnati a mano
Ninja
Psicologici
Cartoni animati
Picchiaduro 2D
Noir
Schermo condiviso
Pirati
Ritmici
Supereroi
Wargame
Dinosauri
Lineari
Protagonisti assassini
Astratti
Hacker
Voxel
In tempo reale
Tutorial
Games Workshop
GameMaker
GDR strategici
Soprannaturale
Carte collezionabili
Fumetti
Quick-time event
Realtà alternativa
eSport
Divinità
Cinematografici
Otome
Gaming
Psichedelici
Caccia
Satira
Navi
GDR classici
Carri armati
GDR tattici
Western
Vampiri
Scienza
Basati su libri
Personalizzazione delle armi
America
Football
Corsa al punteggio
Hex Grid
Gotici
Character action game
Commercio
Spade
Politica
Narrazione
Finanziati dagli utenti
Viaggio nel tempo
A classi
Tattica in tempo reale
Protagonista malvagio
Parody
LEGO
Furti
Guerra fredda
Politici
Solo mouse
Campagna cooperativa
FMV
Dark Comedy
Prima guerra mondiale
Underwater
Lore-Rich
Calcio
Flipper
Warhammer 40K
Clicker
Protagonista silenzioso
Text-Based
Arti marziali
Runner
Cecchini
Star Wars
Agriculture
Movimento su griglia
Batman
Modern
Bullet time
6DOF
Roma
Programmazione
Benchmark
Combattimenti spettacolari
Steam Machine
Cospirazioni
Inventario alla Tetris
Sparatutto su rotaie
Multigiocatore asincrono
Mythology
Werewolves
Cavalli
Scavi
Manipolazione del tempo
Fuoristrada
Fishing
Hardware
Corsa contro il tempo
Scacchi
Generazione procedurale basata sulla musica
Marte
Narrazione dinamica
Typing
Sailing
Gambling
Basketball
Feature Film
Diplomazia
Word Game
Lara Croft
Capitalismo
Nonlinear
Mystery Dungeon
Philisophical
Lemmings
Golf
Sokoban
Underground
Transhumanism
Mini Golf
NSFW
Wrestling
Foreign
Pool
Bowling
Spelling
Intentionally Awkward Controls
Faith