Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Free to Play
Singleplayer
Violent
Massively Multiplayer
Sports
Racing
Gore
Multiplayer
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
2D
Nudity
Horror
Anime
Story Rich
VR
Difficult
Open World
Sci-fi
Fantasy
Shooter
Co-op
Sexual Content
Platformer
Funny
Female Protagonist
FPS
First-Person
Pixel Graphics
Utilities
Movie
Survival
Comedy
Sandbox
Design & Illustration
Arcade
Family Friendly
Retro
Turn-Based
Classic
Point & Click
Third Person
Audio Production
Online Co-Op
Visual Novel
Exploration
Zombies
Controller
Space
Psychological Horror
Cute
Education
Animation & Modeling
Memes
Tactical
Replay Value
Local Multiplayer
Shoot 'Em Up
Rogue-like
Mystery
Local Co-Op
Survival Horror
Physics
Dark
Walking Simulator
Realistic
RPGMaker
Action RPG
Fast-Paced
RTS
Building
Video Production
Stealth
Turn-Based Strategy
Κρυμμένα αντικείμενα
Crafting
Web Publishing
Action-Adventure
War
Short
Historical
Mature
PvP
Puzzle-Platformer
Hack and Slash
Relaxing
Colorful
Third-Person Shooter
Side Scroller
Bullet Hell
Fighting
Management
Tower Defense
Character Customization
Top-Down
Post-apocalyptic
Dating Sim
Illuminati
Music
JRPG
Competitive
Moddable
Episodic
MMORPG
Choices Matter
Dark Fantasy
Drama
Software Training
World War II
Medieval
Software
4 Player Local
Futuristic
Party-Based RPG
Dungeon Crawler
Rogue-lite
Beat 'em up
Robots
Procedural Generation
Minimalist
Team-Based
Romance
Cyberpunk
Military
Isometric
Magic
Thriller
Base Building
Surreal
Crime
Choose Your Own Adventure
Card Game
Parkour
Top-Down Shooter
Turn-Based Combat
Metroidvania
Driving
Aliens
Perma Death
City Builder
Dark Humor
Board Game
Turn-Based Tactics
Multiple Endings
3D Platformer
Blood
Twin Stick Shooter
Level Editor
Flight
Economy
Steampunk
Cartoony
Stylized
MOBA
Photo Editing
Trains
Detective
3D Vision
Grand Strategy
Resource Management
Destruction
Soundtrack
1990's
Experimental
Loot
Kickstarter
Arena Shooter
Documentary
Game Development
Cult Classic
PvE
Psychological
Dystopian
Mod
1980s
Demons
Cartoon
Hand-drawn
Match 3
Interactive Fiction
Lovecraftian
TrackIR
4X
2.5D
Remake
Abstract
2D Fighter
Split Screen
Touch-Friendly
Ninja
Real-Time with Pause
Mechs
Space Sim
Dinosaurs
Text-Based
Rhythm
Dragons
Real-Time
Pirates
Tutorial
Strategy RPG
Games Workshop
Wargame
Assassin
Trading Card Game
Tactical RPG
Mouse only
GameMaker
Superhero
e-sports
Clicker
Tanks
Linear
Cold War
Alternate History
Comic Book
Psychedelic
Swordplay
Hacking
Noir
Dark Comedy
Otome
Voxel
CRPG
God Game
Gun Customization
Western
Hex Grid
Gaming
Science
Naval
Co-op Campaign
Supernatural
Satire
Real Time Tactics
Score Attack
Political
Hunting
Politics
Lore-Rich
Cinematic
Class-Based
Quick-Time Events
Runner
Narration
Character Action Game
Vampire
Heist
Villain Protagonist
Parody
Football
Crowdfunded
America
World War I
Trading
Time Travel
Underwater
Based On A Novel
Silent Protagonist
Gothic
Grid-Based Movement
Soccer
FMV
Warhammer 40K
LEGO
Bullet Time
Martial Arts
Sniper
Agriculture
Pinball
Programming
6DOF
Mythology
Asynchronous Multiplayer
Time Manipulation
Conspiracy
Star Wars
Fishing
Steam Machine
Time Attack
Nonlinear
Batman
Philisophical
Offroad
Modern
Spectacle fighter
Inventory Management
Sailing
On-Rails Shooter
Rome
Mining
Horses
360 Video
Music-Based Procedural Generation
Benchmark
Chess
Gambling
Werewolves
NSFW
Experience
Capitalism
Hardware
Mystery Dungeon
Dynamic Narration
Mars
Diplomacy
Typing
Word Game
Basketball
Investigation
Sokoban
Logic
Golf
Underground
Feature Film
Lara Croft
Artificial Intelligence
Lemmings
Mini Golf
Conversation
Bowling
Transhumanism
Pool
Wrestling
Faith
Intentionally Awkward Controls
Foreign
Spelling
Voice Control
Cycling
Bikes