Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Racing
Multiplayer
Great Soundtrack
Violent
Atmospheric
Puzzle
Gore
Horror
2D
Anime
Open World
Sci-fi
Story Rich
Co-op
Shooter
Fantasy
Difficult
VR
FPS
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Funny
Nudity
Pixel Graphics
Comedy
Sandbox
Survival
Utilities
Movie
Design & Illustration
Classic
Family Friendly
Arcade
Retro
Point & Click
Third Person
Turn-Based
Zombies
Exploration
Online Co-Op
Controller
Space
Visual Novel
Audio Production
Sexual Content
Education
Cute
Psychological Horror
Tactical
Animation & Modeling
Local Multiplayer
Memes
Local Co-Op
Rogue-like
Replay Value
Shoot 'Em Up
Action RPG
Realistic
Physics
Dark
Survival Horror
Walking Simulator
RTS
Mystery
Stealth
Turn-Based Strategy
Building
Κρυμμένα αντικείμενα
Action-Adventure
Fast-Paced
RPGMaker
Crafting
Video Production
Historical
War
Short
Hack and Slash
Third-Person Shooter
Puzzle-Platformer
Mature
PvP
Web Publishing
Side Scroller
Moddable
Fighting
Post-apocalyptic
Illuminati
Tower Defense
Character Customization
Top-Down
Drama
Bullet Hell
Music
Management
MMORPG
Colorful
Dating Sim
JRPG
Competitive
Relaxing
Software Training
Dark Fantasy
Medieval
Beat 'em up
Futuristic
World War II
4 Player Local
Dungeon Crawler
Episodic
Rogue-lite
Procedural Generation
Choices Matter
Cyberpunk
Crime
Isometric
Team-Based
Robots
Thriller
Military
Party-Based RPG
Software
Magic
Romance
Choose Your Own Adventure
Surreal
Parkour
Base Building
Aliens
Driving
Metroidvania
Card Game
City Builder
Perma Death
MOBA
Turn-Based Combat
Trains
Steampunk
Top-Down Shooter
Blood
Minimalist
Board Game
Dark Humor
3D Vision
Level Editor
Twin Stick Shooter
3D Platformer
Grand Strategy
Multiple Endings
Flight
Cartoony
Turn-Based Tactics
Game Development
Photo Editing
Kickstarter
Economy
Soundtrack
Stylized
TrackIR
Loot
Destruction
Detective
1990's
Mod
Arena Shooter
Experimental
4X
Dystopian
Resource Management
Cult Classic
Remake
1980s
Demons
PvE
Documentary
Lovecraftian
Touch-Friendly
Space Sim
2.5D
Interactive Fiction
Mechs
Cartoon
Psychological
Real-Time with Pause
Ninja
Dragons
Match 3
Hand-drawn
Split Screen
2D Fighter
Rhythm
Wargame
Games Workshop
Superhero
Pirates
Assassin
Dinosaurs
GameMaker
Real-Time
Abstract
Trading Card Game
Noir
Linear
Tutorial
Tanks
Hacking
Comic Book
Voxel
Strategy RPG
Tactical RPG
e-sports
Gaming
Otome
Alternate History
Hunting
Hex Grid
Swordplay
Supernatural
God Game
Psychedelic
CRPG
Gun Customization
Naval
Science
Quick-Time Events
Score Attack
Cinematic
Satire
Western
Real Time Tactics
Vampire
Character Action Game
Class-Based
Heist
Cold War
Text-Based
Dark Comedy
America
Co-op Campaign
Crowdfunded
Football
Based On A Novel
Narration
Parody
Clicker
Politics
Time Travel
Gothic
Mouse only
Villain Protagonist
Trading
Political
Lore-Rich
FMV
Warhammer 40K
LEGO
World War I
Soccer
Runner
Underwater
Silent Protagonist
Sniper
Martial Arts
Pinball
Grid-Based Movement
6DOF
Bullet Time
Agriculture
Star Wars
Conspiracy
Programming
Batman
Mythology
Asynchronous Multiplayer
Steam Machine
Spectacle fighter
Modern
Rome
On-Rails Shooter
Fishing
Time Manipulation
Inventory Management
Time Attack
Benchmark
Werewolves
Sailing
Mining
Offroad
Horses
Nonlinear
Hardware
Chess
Mars
Dynamic Narration
Philisophical
Gambling
Music-Based Procedural Generation
Typing
Basketball
Diplomacy
Capitalism
Mystery Dungeon
Feature Film
Word Game
Lara Croft
Golf
Investigation
Sokoban
Underground
Lemmings
NSFW
360 Video
Bowling
Experience
Transhumanism
Wrestling
Pool
Mini Golf
Foreign
Spelling
Faith
Conversation
Intentionally Awkward Controls
Artificial Intelligence
Voice Control