Περιηγηθείτε με βάση τις πιο δημοφιλείς ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί στα προϊόντα, αναγραφόμενες βάσει της συχνότητας εφαρμογής τους.
Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επισήμανση αντικειμένων στο Steam.
Αυτές είναι ετικέτες που έχουν εφαρμοστεί πιο συχνά σε προϊόντα σε όλο το Steam, κατά σειρά συχνότητας εφαρμογής.
Indie
Action
Adventure
Casual
Strategy
Simulation
RPG
Free to Play
Singleplayer
Massively Multiplayer
Sports
Racing
Multiplayer
Great Soundtrack
Atmospheric
Puzzle
Horror
Violent
2D
Open World
Anime
Gore
Sci-fi
Co-op
Story Rich
Shooter
Fantasy
FPS
Difficult
Platformer
First-Person
Female Protagonist
Funny
VR
Pixel Graphics
Sandbox
Comedy
Survival
Utilities
Nudity
Design & Illustration
Movie
Classic
Family Friendly
Retro
Arcade
Point & Click
Third Person
Turn-Based
Zombies
Exploration
Online Co-Op
Space
Controller
Audio Production
Visual Novel
Education
Cute
Tactical
Psychological Horror
Animation & Modeling
Local Multiplayer
Local Co-Op
Memes
Rogue-like
Replay Value
Shoot 'Em Up
Sexual Content
Action RPG
Realistic
Physics
Survival Horror
RTS
Turn-Based Strategy
Walking Simulator
Dark
Stealth
Mystery
Building
Κρυμμένα αντικείμενα
Crafting
Historical
RPGMaker
Action-Adventure
Fast-Paced
Video Production
War
Short
Puzzle-Platformer
Mature
Hack and Slash
Third-Person Shooter
PvP
Moddable
Web Publishing
Side Scroller
Post-apocalyptic
Fighting
Tower Defense
Illuminati
MMORPG
Character Customization
Top-Down
Music
Management
JRPG
Bullet Hell
Colorful
Competitive
Software Training
Dating Sim
Relaxing
Medieval
Beat 'em up
Dark Fantasy
World War II
Futuristic
4 Player Local
Drama
Dungeon Crawler
Procedural Generation
Rogue-lite
Choices Matter
Crime
Cyberpunk
Isometric
Military
Robots
Software
Party-Based RPG
Team-Based
Choose Your Own Adventure
Magic
Driving
Surreal
Parkour
Romance
Aliens
Thriller
Metroidvania
Episodic
Base Building
Perma Death
Card Game
City Builder
MOBA
Trains
Steampunk
3D Vision
Turn-Based Combat
Level Editor
Grand Strategy
Blood
Board Game
Twin Stick Shooter
3D Platformer
Top-Down Shooter
Dark Humor
Multiple Endings
Minimalist
Flight
Game Development
Kickstarter
TrackIR
Turn-Based Tactics
Economy
Cartoony
Stylized
Soundtrack
Photo Editing
1990's
Detective
Loot
Destruction
Arena Shooter
Mod
4X
Remake
Cult Classic
Experimental
Dystopian
Resource Management
1980s
PvE
Touch-Friendly
Documentary
Interactive Fiction
Demons
Space Sim
Lovecraftian
Ninja
2.5D
Mechs
Hand-drawn
Dragons
Real-Time with Pause
Cartoon
Psychological
Rhythm
Match 3
Split Screen
2D Fighter
Wargame
Games Workshop
Superhero
Pirates
GameMaker
Assassin
Abstract
Dinosaurs
Noir
Linear
Hacking
Real-Time
Tutorial
Voxel
Comic Book
Strategy RPG
Trading Card Game
Tactical RPG
Tanks
Otome
e-sports
Alternate History
Supernatural
Naval
Quick-Time Events
Gaming
Science
Hunting
Western
Psychedelic
Hex Grid
Satire
Score Attack
God Game
Swordplay
Gun Customization
Cinematic
Vampire
CRPG
America
Crowdfunded
Football
Character Action Game
Based On A Novel
Real Time Tactics
Text-Based
Mouse only
Villain Protagonist
Dark Comedy
Gothic
Trading
Class-Based
Heist
Co-op Campaign
Cold War
Narration
Parody
Politics
Time Travel
Political
Clicker
FMV
LEGO
World War I
Underwater
Lore-Rich
Soccer
Martial Arts
Pinball
Runner
Warhammer 40K
Silent Protagonist
Sniper
Star Wars
Grid-Based Movement
Agriculture
6DOF
Bullet Time
Programming
Batman
Mythology
Asynchronous Multiplayer
Conspiracy
Modern
Rome
Steam Machine
On-Rails Shooter
Spectacle fighter
Benchmark
Time Manipulation
Inventory Management
Mining
Offroad
Fishing
Werewolves
Time Attack
Horses
Sailing
Hardware
Dynamic Narration
Chess
Music-Based Procedural Generation
Mars
Gambling
Philisophical
Typing
Basketball
Nonlinear
Diplomacy
Capitalism
Mystery Dungeon
Feature Film
Word Game
Lara Croft
Underground
Golf
Sokoban
Lemmings
Bowling
Transhumanism
NSFW
Mini Golf
Wrestling
Investigation
Experience
Foreign
Pool
Spelling
Voice Control
Faith
Intentionally Awkward Controls
Conversation
Artificial Intelligence