รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
LUMINES™ Base+Advance Pack

ซื้อ LUMINES™ Base+Advance Pack

ข้อมูลเกม

Indulge in the fusion of puzzle, light and music. Experience the addictive puzzle action enhanced with stylish graphics and block-rocking beats. Lumines introduces you to a brand new block-dropping-puzzler experience. As you create 2x2 squares in same color, the vertical time line wipes them away from left to right. Play to the music that's dynamically generated in sync with your gameplay. When you're ready for the next challenge, the Advance Pack has got you covered.

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

$9.99
LUMINES™
แคชชวล, ปริศนา, เพลง
$7.99
LUMINES™ Advance Pack
$17.98
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
$14.99
ราคาของคุณ:
$2.99
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อชุดรวมนี้

ซื้อ LUMINES™ Base+Advance Pack