Hearts of Iron Collection III (Jan 2014)

Закупуване на Hearts of Iron Collection III (Jan 2014)

Включени продукти в този пакет

$9.99
Hearts of Iron III
  Стратегии
$0.99
Hearts of Iron III DLC: German II Spritepack
 
$0.99
Hearts of Iron III Semper Fi: Dies Irae Götterdämmerung
  Стратегии
$1.99
Hearts of Iron III: Axis Minors Vehicle Pack
  Стратегии
$0.99
Hearts of Iron III: British Vehicle Spritepack
  Стратегии
$1.99
Hearts of Iron III: Dies Irae Stars & Stripes Spritepack
  Стратегии
$4.99
Hearts of Iron III: For the Motherland
  Стратегии
$0.99
Hearts of Iron III: German Infantry Pack DLC
 
$1.99
Hearts of Iron III: Italian Vehicle Pack
  Стратегии
$0.99
Hearts of Iron III: Japanese Infantry Pack DLC
 
$0.99
Hearts of Iron III: Japanese Vehicle Spritepack
  Стратегии
$0.99
Hearts of Iron III: Mega German Spritepack
  Стратегии
$4.99
Hearts of Iron III: Semper Fi
  Стратегии
$4.99
Hearts of Iron III: Sounds of Conflict
  Стратегии
$0.99
Hearts of Iron III: Soviet Infantry Pack DLC
 
$0.99
Hearts of Iron III: Soviet Music Pack DLC
 
$0.99
Hearts of Iron III: Soviet Pack DLC
 
$9.99
Hearts of Iron III: Their Finest Hour
  Стратегии
$0.99
Hearts of Iron III: US Infantry Sprite Pack
  Стратегии
$0.99
Hearts of Iron III: US Pack DLC
  Стратегии
$52.80
Цена на продуктите поотделно:
$44.99
Цена на пакета:
$7.81
Ето какво спестявате със закупуването на този пакет

Закупуване на Hearts of Iron Collection III (Jan 2014)