F1 2013 Classic Edition
F1 2013 Classic Edition

ซื้อ F1 2013 Classic Edition

รายการที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

ซื้อ F1 2013

F1 2013

วันวางจำหน่าย 3 ต.ค. 2013

$49.99
ซื้อ F1 Classics: 1990s Pack

F1 Classics: 1990s Pack

วันวางจำหน่าย 3 ต.ค. 2013

N/A
ซื้อ F1 Classics: Classic Tracks Pack

F1 Classics: Classic Tracks Pack

วันวางจำหน่าย 3 ต.ค. 2013

N/A
$49.99
ราคารวมของแต่ละเกม:
$64.99
ราคาชุดรวม:

ซื้อ F1 2013 Classic Edition

รายละเอียดแพ็คเกจ

ชื่อ: F1 2013 Classic Edition
แนว: แข่งขันความเร็ว, จำลองสถานการณ์, กีฬา
ผู้พัฒนา: Codemasters Birmingham, Feral Interactive (Mac)
ผู้จัดจำหน่าย: Codemasters, Feral Interactive (Mac)
วันที่วางจำหน่าย: 3 ต.ค. 2013
ภาษา: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, โปรตุเกส-บราซิล
ภาษาทั้งหมดที่แสดงอยู่อาจจะไม่มีให้ใช้กับบางเกมในแพ็กเกจ ดูที่แต่ละเกมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม