The Swapper

ซื้อ The Swapper

รายการที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

ซื้อ The Swapper

The Swapper

วันวางจำหน่าย 30 พ.ค. 2013

$0.00
ราคารวมของแต่ละเกม:
$14.99
ราคาชุดรวม:

ซื้อ The Swapper

รายละเอียดแพ็คเกจ

87

ชื่อ: The Swapper
แนว: แอ็คชัน, ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: Olli Harjola, Otto Hantula, Tom Jubert, Carlo Castellano
ผู้จัดจำหน่าย: Facepalm Games
วันที่วางจำหน่าย: 30 พ.ค. 2013
ภาษา: อังกฤษ
ภาษาทั้งหมดที่แสดงอยู่อาจจะไม่มีให้ใช้กับบางเกมในแพ็กเกจ ดูที่แต่ละเกมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม