Papo & Yo: Soundtrack Edition
Papo & Yo: Soundtrack Edition

ซื้อ Papo & Yo: Soundtrack Edition

Includes Papo & Yo and the original soundtrack!

รายการที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

ซื้อ Papo & Yo

Papo & Yo

วันวางจำหน่าย 18 เม.ย. 2013

$14.99
$14.99
ราคารวมของแต่ละเกม:
$16.99
ราคาชุดรวม:

ซื้อ Papo & Yo: Soundtrack Edition

Includes Papo & Yo and the original soundtrack!

รายละเอียดแพ็คเกจ

ชื่อ: Papo & Yo: Soundtrack Edition
แนว: ผจญภัย, อินดี้
ผู้พัฒนา: Minority Media Inc.
ผู้จัดจำหน่าย: Minority Media
วันที่วางจำหน่าย: 18 เม.ย. 2013
ภาษา: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส-บราซิล
ภาษาทั้งหมดที่แสดงอยู่อาจจะไม่มีให้ใช้กับบางเกมในแพ็กเกจ ดูที่แต่ละเกมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม