ข่าวสาร
Tropico 4 Collector's Bundle

ซื้อ Tropico 4 Collector's Bundle

ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้

$14.99
Tropico 4
ก่อสร้างเมือง, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์, การบริหาร
$2.99
Tropico 4: Apocalypse
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$2.99
Tropico 4: Junta Military DLC
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$2.99
Tropico 4: Megalopolis DLC
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$6.99
Tropico 4: Modern Times
จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
$2.99
Tropico 4: Pirate Heaven DLC
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$2.99
Tropico 4: Plantador DLC
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$2.99
Tropico 4: Propaganda!
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$2.99
Tropico 4: Quick-dry Cement DLC
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$2.99
Tropico 4: The Academy
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$2.99
Tropico 4: Vigilante DLC
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$2.99
Tropico 4: Voodoo DLC
กลยุทธ์, จำลองสถานการณ์
$51.88
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
$24.99
ราคาของแพ็กเกจนี้:
$26.89
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อแพ็กเกจนี้

ซื้อ Tropico 4 Collector's Bundle