รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
GameMaker: Studio Master Collection

ซื้อ GameMaker: Studio Master Collection

ข้อมูลเกม

GameMaker: Studio™ MASTER COLLECTION

Bringing all of GameMaker: Studio™’s best features and modules together, including the new YoYo Compiler which allows projects to run up to 100x faster, GameMaker: Studio™ MASTER COLLECTION gives you the power to create, test, monetize and distribute games to iOS, Android, Windows Phone, Windows, Mac OS X and HTML5. On top of this, you also gain instant access to more than 40 million registered Steam users through Steam Workshop, with direct upload straight from GameMaker: Studio™!

Key features:


Dedicated, game-focused IDE
The GameMaker: Studio™ IDE has all you need to deal with fonts, sounds, images and music, as well as other resources needed to create a game. It enables you to define game entities (known as 'objects') and their behaviours in an intuitive, event-driven way and has an easy to use drag-and-drop interface.

Powerful scripting language
With GameMaker: Studio™'s built-in GameMaker Language (GML), you can control every last detail of your game – path finding, physics, object interaction, particles, data structures and more …
And should you find that even that is still not enough for your project, you can easily expand GameMaker: Studio™ by using GML, JavaScript and Dynamic-Link Library Extension Packages.

Multi-format export
When combined with format-specific modules, GameMaker: Studio™ can take your game's single codebase and produce ready-to-run executables and apps for multiple platforms, with a single click.
With modules already available for Steam Workshop, Windows, Mac OS X, iOS, Android and HTML5 - and more to be announced soon - GameMaker: Studio™ is the fastest and simplest way to develop multi-platform games for mobile devices, home computers and the Web.

The YoYo Compiler
Games written in Studio can now harness the full speed of the CPU with the new native YoYo Compiler (YYC), allowing projects to run up to 100x faster than before, across all native platforms supported by Studio. Unlocking new possibilities in CPU intensive areas such as artificial intelligence, procedural techniques, real time lighting, enhanced physics, real time geometry deformation, collision and data manipulation.

Source Control
GameMaker: Studio™ also includes a comprehensive source control scheme so that working on a project within a team is easier than ever before.
Currently incorporating Subversion (SVN), and with more solutions on the way, GameMaker: Studio™ is the only development tool your team needs to get things done in record time.

Developer Services
To help easily monetize games, we’ve given developers unprecedented access and removed the technical hassle of connecting them with some of the biggest advertisers, analytics and engagement services on mobile and web.

ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้

$149.99
GameMaker: Studio Professional
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, การศึกษา, การจัดพิมพ์เว็บ
$99.99
GameMaker: Studio Mac OS X
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, ยูทิลิตี้, การศึกษา, การจัดพิมพ์เว็บ
$99.99
GameMaker: Studio Ubuntu
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล, การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, ยูทิลิตี้, กีฬา
$199.99
GameMaker: Studio HTML5
การจัดพิมพ์เว็บ, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, ยูทิลิตี้, การศึกษา
$299.99
GameMaker: Studio iOS
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, ยูทิลิตี้, การศึกษา, การจัดพิมพ์เว็บ
$299.99
GameMaker: Studio Android
การศึกษา, การออกแบบและการวาดภาพประกอบ, ยูทิลิตี้, การจัดพิมพ์เว็บ
$299.99
GameMaker: Studio Windows Phone 8
การศึกษา, การจัดพิมพ์เว็บ, การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์, การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
$1,449.93
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
$799.99
ราคาของแพ็กเกจนี้:
$649.94
นี่คือจำนวนเงินที่จะช่วยให้คุณประหยัดได้โดยการซื้อแพ็กเกจนี้

ซื้อ GameMaker: Studio Master Collection