ข่าวสาร
FTL: Faster Than Light + Soundtrack

ซื้อ FTL: Faster Than Light + Soundtrack

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 5 กรกฎาคม

ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้

-75%
$9.99
$2.49
FTL: Faster Than Light
Rogue-like, อวกาศ, อินดี้, ไซไฟ
-75%
$3.99
$0.99
FTL: Faster Than Light - Soundtrack
เพลงประกอบ, เพลง, เพลงประกอบยอดเยี่ยม
$3.48
ราคารวมของแต่ละผลิตภัณฑ์:
$3.49
ราคาของแพ็กเกจนี้:

ซื้อ FTL: Faster Than Light + Soundtrack

เทศกาลลดราคาฤดูร้อน! ข้อเสนอจะจบลง 5 กรกฎาคม