FTL: Faster Than Light + Soundtrack

ซื้อ FTL: Faster Than Light + Soundtrack

เทศกาลลดราคาวันหยุดสิ้นปี! ข้อเสนอจะจบลง 2 มกราคม

รายการที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

-50%
$9.99
$4.99
FTL: Faster Than Light
  อินดี้, จำลองสถานการณ์, กลยุทธ์
-50%
$3.99
$1.99
FTL: Faster Than Light - Soundtrack
 
$6.98
ราคารวมของแต่ละเกม:
$6.99
ราคาชุดรวม:

ซื้อ FTL: Faster Than Light + Soundtrack

เทศกาลลดราคาวันหยุดสิ้นปี! ข้อเสนอจะจบลง 2 มกราคม