Frozen Synapse: Complete Pack

Закупуване на Frozen Synapse: Complete Pack

Включва две копия на Frozen Synapse — изпратете допълнителното на приятел.

Включени продукти в този пакет

$24.99
Frozen Synapse
  Независими, Стратегии
$9.99
Frozen Synapse: Red DLC
  Стратегии, Независими
$5.99
Frozen Synapse: Soundtrack
  Стратегии, Независими
$40.97
Цена на продуктите поотделно:
$34.99
Цена на пакета:
$5.98
Ето какво спестявате със закупуването на този пакет

Закупуване на Frozen Synapse: Complete Pack

Включва две копия на Frozen Synapse — изпратете допълнителното на приятел.