เพิ่มเงินใน Steam Wallet ของคุณ

เงินใน Steam Wallet สามารถใช้สำหรับซื้อเกมต่างๆ บน Steam หรือจากภายในตัวเกมที่สนับสนุนการทำรายการบนระบบ Steam

คุณจะมีโอกาสตรวจดูใบสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อ

เพิ่ม $5.00

ระดับเงินขั้นต่ำ

เพิ่ม $10.00

 

เพิ่ม $25.00

 

เพิ่ม $50.00

 

เพิ่ม $100.00

 

บัญชี Steam ของคุณ
เข้าสู่ระบบ เพื่อดูยอดดุลปัจจุบันของบัญชี