พร้อมใช้งาน: 8 ธ.ค. 2015

There is a world beyond ours. Beyond nations, justice, ethics. It never sleeps. It exists everywhere. And once you enter....there is no going back. Welcome to the World of Assassination. You are Agent 47, the world's ultimate assassin.

วันวางจำหน่าย: 15 ก.ย. 2014

The Hitman Collection includes the complete library of Hitman titles ever released for PC, including the Elite Edition of Hitman Absolution - the critically acclaimed, purest Hitman experience yet, along with all the extra downloadable content created for it.

ซื้อ Hitman 2: Silent Assassin
$6.99
Hitman 2: Silent Assassin
วันวางจำหน่าย 15 มี.ค. 2007
ซื้อ Hitman: Absolution: Agency HX UMP
$0.99
Hitman: Absolution: Agency HX UMP
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Agency Jagd P22G
$0.99
Hitman: Absolution: Agency Jagd P22G
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Agency SPS 12
$0.99
Hitman: Absolution: Agency SPS 12
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Bartoli Custom Gun
$0.99
Hitman: Absolution: Bartoli Custom Gun
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Bronson M1928 Gun
$0.99
Hitman: Absolution: Bronson M1928 Gun
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Disguise
$0.99
Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Disguise
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Handgun
$0.99
Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Handgun
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: High Roller Disguise
$0.99
Hitman: Absolution: High Roller Disguise
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: High Tech Disguise
$0.99
Hitman: Absolution: High Tech Disguise
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Krugermeier 2-2 Gun
$0.99
Hitman: Absolution: Krugermeier 2-2 Gun
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Public Enemy Disguise
$0.99
Hitman: Absolution: Public Enemy Disguise
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution™
$19.99
Hitman: Absolution™
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Blood Money
$8.99
Hitman: Blood Money
วันวางจำหน่าย 15 มี.ค. 2007
ซื้อ Hitman: Codename 47
$6.99
Hitman: Codename 47
วันวางจำหน่าย 15 มี.ค. 2007
ซื้อ Hitman: Contracts
$6.99
Hitman: Contracts
วันวางจำหน่าย 21 ม.ค. 2014

วันวางจำหน่าย: 19 พ.ย. 2012

The original assassin is back! Betrayed by the Agency and hunted by the police, Agent 47 finds himself pursuing redemption in a corrupt and twisted world.

มี 12 ผลิตภัณฑ์: Hitman: Absolution: Agency HX UMP, Hitman: Absolution: Agency Jagd P22G, Hitman: Absolution: Agency SPS 12, Hitman: Absolution: Bartoli Custom Gun, Hitman: Absolution: Bronson M1928 Gun, Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Disguise, Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Ha

ซื้อ Hitman: Absolution: Agency HX UMP
$0.99
Hitman: Absolution: Agency HX UMP
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Agency Jagd P22G
$0.99
Hitman: Absolution: Agency Jagd P22G
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Agency SPS 12
$0.99
Hitman: Absolution: Agency SPS 12
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Bartoli Custom Gun
$0.99
Hitman: Absolution: Bartoli Custom Gun
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Bronson M1928 Gun
$0.99
Hitman: Absolution: Bronson M1928 Gun
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Disguise
$0.99
Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Disguise
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Handgun
$0.99
Hitman: Absolution: Deus Ex (Adam Jensen) Handgun
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: High Roller Disguise
$0.99
Hitman: Absolution: High Roller Disguise
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: High Tech Disguise
$0.99
Hitman: Absolution: High Tech Disguise
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Krugermeier 2-2 Gun
$0.99
Hitman: Absolution: Krugermeier 2-2 Gun
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution: Public Enemy Disguise
$0.99
Hitman: Absolution: Public Enemy Disguise
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012
ซื้อ Hitman: Absolution™
$19.99
Hitman: Absolution™
วันวางจำหน่าย 19 พ.ย. 2012

วันวางจำหน่าย: 15 มี.ค. 2007

Money Talks. Silence Pays. Prepare to Make a Killing. When assassins from Agent 47's contract agency, The ICA, are eliminated in a series of hits, it seems a larger, more powerful agency has entered the fray. Sensing he may be a target, 47 travels to America, and prepares to make a killing.

วันวางจำหน่าย: 21 ม.ค. 2014

Enter the world of a HITMAN - a world of crime, sin and greed. Delve into the mind of Agent 47 and encounter his greatest adversaries, completing the work that made him so brutally efficient and shaped him as an assassin. Eliminate your targets by any means necessary. There are no rules...

วันวางจำหน่าย: 15 มี.ค. 2007

Test