Pravidla chování online ve službě Steam

PRAVIDLA CHOVÁNÍ ONLINE VE SLUŽBĚ STEAM™


Jako uživatel služby Steam souhlasíte s dodržováním níže uvedených pravidel.

Prohlašuji, že nebudu:

  • nahrávat, nebo jakkoli jinak poskytovat soubory obsahující obrázky, fotografie, software nebo jiný materiál chráněný právy duševního vlastnictví, mezi něž se řadí mimo jiných práva autorská nebo obchodní známky. Výjimkou je, pokud uživatel práva vlastní nebo mu bylo umožněno s nimi nakládat, ať už díky souhlasu majitele nebo z jiného důvodu;
  • používat ve službě Steam materiály nebo informace, včetně obrázků a fotografií, takovým způsobem, který by porušoval autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany;
  • nahrávat soubory obsahující viry, trojské koně, červy nebo ostatní podobné programy, které mohou poškodit počítače nebo jiný majetek ostatních uživatelů;
  • inscenovat útoky vůči serverům služby Steam nebo jakýmkoliv jiným způsobem narušovat chod služby Steam;
  • používat službu Steam v souvislosti s průzkumy, soutěžemi, podvodnými obchodními modely, řetězovými zprávami, nevyžádanou poštou, spamem nebo s jakýmikoli duplicitními či nežádoucími zprávami (komerčními nebo jinými);
  • pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat či jinak porušovat osobnostní práva (jako například právo na soukromí nebo svobodu projevu) ostatních uživatelů;
  • omezovat nebo bránit jakémukoli jinému uživateli v užívání služby Steam, jejího softwaru či jiného obsahu;
  • jakýmkoli způsobem sbírat informace o ostatních uživatelích, včetně jejich e-mailových adres;
  • vytvářet falešné identity za účelem klamání jiných uživatelů;
  • porušovat jakékoli zákony, nařízení či jiné právní předpisy.