ข่าวสาร
Product Update - Valve
7 ก.พ. 2013
Release Notes for 2/7/2013

[NOTABLE]

-Added the CS:GO Maps Workshop.
  -Maps Workshop tab now available in client Map Browser
  -Maps Workshop FAQ: http://blog.counter-strike.net/workshop/faq.php
  -Workshop url: http://steamcommunity.com/workshop/browse/?appid=730
  -Server Operators details: https://developer.valvesoftware.com/wiki/CSGO_Workshop_For_Server_Operators
  -Upload tool for Map Makers: https://developer.valvesoftware.com/wiki/CSGO_Map_Publish_Tool
  -Information about custom game rules: https://developer.valvesoftware.com/wiki/CSGO_Custom_Game_Mode

-Added cs_assault to Classic map group.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002