ข่าวสาร
Product Update - Valve
1 ก.พ. 2013
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

 • Added an option to the Advanced Options dialog to support viewing Steam Community Market-listable items, including current sell prices, from inside the game
 • Fixed Red Pyro and Red Demoman action figures not granting Genuine-quality versions of the in-game items. Players who have already redeemed codes will have the correct items granted to them the next time they launch the game.
 • Fixed Gullywash being in the wrong matchmaking category
 • Fixed exploit where players could be pushed into enemy spawn rooms by the payload cart
 • Fixed a client crash related to the scoreboard
 • Fixed the Heavy using incorrect melee animations
 • Fixed Brock's Locks not being paintable
 • Fixed team paint previews not showing the colors in the backpack/store icons
 • Fixed uploading replays to YouTube™ on Linux
 • Fixed a bug with item sets incorrectly applying their bonus when using Mann Vs. Machine upgrades of the same type
 • Fixed a ConVar exploit that allowed malformed values to circumvent range checks
 • Fixed MOTD sometimes not displaying HTML contents
 • Updated the Barnstormer to fix LOD clipping issues
 • Updated the localization files

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002