ข่าวสาร
Product Release - Valve
22 ม.ค. 2013
New content is available for Borderlands 2 on Steam. Enhance your Vault-hunting experience with a fresh new style! There are 15 new heads and skins sets available.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002