ข่าวสาร
Product Update - Valve
21 ม.ค. 2013
New PC patch (1.0.446.0) released!

It contains the following two fixes:

- Performance enhancements on various hardware configurations.
- Audio volume can now be muted again.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002