รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
21 ม.ค. 2013
New PC patch (1.0.446.0) released!

It contains the following two fixes:

- Performance enhancements on various hardware configurations.
- Audio volume can now be muted again.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002