ข่าวสาร
Product Update - Valve
21 ม.ค. 2013
New PC patch (1.0.446.0) released!

It contains the following two fixes:

- Performance enhancements on various hardware configurations.
- Audio volume can now be muted again.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002