ข่าวสาร
Product Update - Valve
20 ม.ค. 2013
Jan 20 -resolved a bug that was preventing joystick sensitivity from working properly

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002