รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
18 ม.ค. 2013
1.4.13.1
- Free Jólnirs Workshop does no longer show up as being modified
- Fixed a reintroduced bug that would allow players to host modified content on VAC enabled servers


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002