ข่าวสาร
Product Update - Valve
16 ม.ค. 2013
An update to Team Fortress 2 has been released. The update will be applied automatically when you restart Team Fortress 2. The major changes include:

 • Added The Robo-Sandvich, The Festive Sandvich, The Festive Buff Banner, and The Festive Huntsman to the list of items allowed in Medieval mode
 • The Prize Plushy can now get assists in Pyrovision
 • Fixed a server crash caused by players bleeding to death
 • Fixed spectator bots picking up the bomb in Mann Vs. Machine
 • Fixed The Bazaar Bargain counting crit-boosted body-shots as headshots
 • Fixed The Festive Holy Mackerel using the wrong sounds
 • Fixed Strange Buff Banner and Strange Sandvich not always tracking usage
 • Fixed seeing the fire texture on The Soldier's Stogie in DirectX 8
 • Fixed missing style names for The Barnstormer
 • Fixed the achievement "The Great Deflate" not counting certain Balloonicorn and Reindoonicorn items
 • Updated paint effects for The Hot Dogger, The Salty Dog, The Counterfeit Billycock, and The Cold Killer
 • Updated the localization files

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002