ข่าวสาร
Product Update - Valve
5 ธ.ค. 2012
Change Notes
- Slingshot DLC will no longer cause the game to think pre-existing saves are corrupt. All previous saves now work properly.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002