ข่าวสาร
Product Update - Valve
5 ธ.ค. 2012
Change Notes
- Slingshot DLC will no longer cause the game to think pre-existing saves are corrupt. All previous saves now work properly.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002