ข่าวสาร
Product Update - Valve
6 ธ.ค. 2012
Update (version 1.2.2) December 6 th

- Fixed layer bug on the main menu
- Fixed minor gameplay bugs (small turrets reporting incorrect hull value)
- Added Key remapping for Camera Rotation and Zoom in/Zoom out.
- Added Skirmish Load/Saving option


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002