ข่าวสาร
Product Update - Valve
5 พ.ย. 2012
Diretide Fixes

- The Sugar Rush defeat-Roshan timer now begins when 20 minutes have elapsed, even if the game is currently tied.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002