ข่าวสาร
Product Update - Valve
24 ต.ค. 2012
- Fixed fire from incendiary ammo re-igniting itself and never burning out.
- New achievement: "Good Guy Nick - Plays games with free weekend players and helps them survive a campaign."

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002