ข่าวสาร
Product Update - Valve
26 ก.ย. 2012
New in version 1.3.0:
* (!)Landscape now influences economy and greatly influences movement.
Lava landscape damages units over time.
* (!)Spells trading added to diplomacy.
* Now you can choose AI opponents at the start of a game.
* Overview windows for cities and units added.
* Now you will have some mana refunded if you cast spell within your territory.
* AI will now dispel banes from its cities.
* Monsters will be willing to enter portals – from both sides.
* News about city events added
* News about changes in diplomatic relations of opponents added
* News about global enchantments added
* Multiplayer game loading bug fixed
* Options panel bug fixed
* Some window decorative effects added
* Message boxes closing bug fixed


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002