ข่าวสาร
Product Update - Valve
17 ก.ย. 2012
- Fixed departure elevators not properly playing their informational videos.
- Fixed overly shiny ground in certain maps.
- Reduced development spew from previous updates now that the Workshop bug that affected a small number of users has been corrected.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002