ข่าวสาร
Product Release - Valve
7 ส.ค. 2012
Babel Rising is Now Available on Steam!

Use your powers to prevent humans from building the Tower of Babel. Hurl bolts of lightning, cause massive earthquakes, or unleash gigantic floods!


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002