ข่าวสาร
Announcement - Valve
31 ก.ค. 2012
Transformers: Fall of Cybertron is Available for Pre-purchase on Steam!

Transformers™: Fall of Cybertron™ transports you to the final days of the planet Cybertron where you will experience the darkest hours of the apocalyptic war between the AUTOBOTS and DECEPTICONS. Embark on an adrenaline-fueled journey through a wide range of missions and massive environments designed around each character’s unique abilities. With the stakes higher than ever before, you play as a variety of Transformers characters, including Grimlock’s nearly indestructible T-Rex form and the legendary Combaticons forming into the colossal Bruticus.

Pre-purchase Transformers™: Fall of Cybertron™ and receive the Transformers G1 Retro Pack!


Pack Includes:
  • G1 Retro Optimus Prime: Play as the leader of the Autobots in his classic original robot and vehicle forms. Available in both Single and Multiplayer Modes.
  • G1 Retro Megatron Gun: Single Player Mode
  • G1 Retro Shockwave Cannon: Single Player Mode


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002