ข่าวสาร
Product Update - Valve
28 ก.ค. 2012
Summary:
=======
+ updated the game engine (fixes sound issues on Mac OS X, improves mesh collisions)
+ improved collisions with the terrain on Burning Sands

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002