รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
28 ก.ค. 2012
Summary:
=======
+ updated the game engine (fixes sound issues on Mac OS X, improves mesh collisions)
+ improved collisions with the terrain on Burning Sands

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002