ข่าวสาร
Product Update - Valve
24 ก.ค. 2012
Source Filmmaker version 0.9.5.11 has been released. This update will be applied automatically when your Steam client is restarted. The major changes include:

  • SDK Launcher improvements
  • memory usage in status bar turns red when running low on memory
  • graph editor text fields are now visible for small window configurations
  • show/hide focal plane in viewport now updates
  • improvements in copy/paste between shots with infinite time selection
  • added Left 4 Dead 2 survivor models


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002