ข่าวสาร
Product Update - Valve
25 มิ.ย. 2012
Update News:
- Fixed brief game hang when entering Lucas' Apartment or Alley, more prevalent on slower computers
- Fixed reset bug in 3rd room of Treasury


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002