ข่าวสาร
Product Update - Valve
14 มิ.ย. 2012
1.2 Patch Notes: Dead Hungry Diner
NEW: 3 Difficulty modes to choose from (Casual, Expert, Master) with ability to skip/fast track introductory levels
NEW: Localization added for the following languages.
- French
- German
- Irish
- Italian
- Spanish
NEW: Help screen added to the main menu
NEW: Language selection screen added to main menu
NEW: Task Indicators that show queued player actions
NEW: Selected monsters now pulse in the queue
NEW: Ability to deselect a queue or spell by clicking on it again
FIX: Mouse disappearing at start of game
FIX: Right mouse button problems
FIX: Upper middle table was unclickable in certain circumstances.
FIX: Some in game dialogue had been missing. The events that fire these are now fixed
CHANGED: Some audio has been tuned down (Vampire Hiss, Coin "ping")

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002