ข่าวสาร
Product Update - Valve
31 พ.ค. 2012
An update to Ys Origin has been released. The update will be applied automatically when you restart Ys Origin. The major changes include:

-Fixed a freeze related to Epona in the Guilty Fire.
-Fixed the Dirty Little Secret achievement.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2018
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2018   2017   2016   2015   2014  
2013   2012   2011   2010   2009  
2008   2007   2006   2005   2004  
2003   2002