ข่าวสาร
Announcement - Valve
30 ต.ค. 2006
The Friends functionality in Steam will be unavailable from 7am PST on October 31st, 2006 for around 4 hours. Other Steam services will be unaffected.

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002