ข่าวสาร
Client Update - Valve
17 พ.ค. 2012
A Steam client update is now available. To apply the update, click the Steam menu inside of Steam and then select "Check for Steam Client Updates...". The specific changes include:

- Fixed overlay for games using older versions of DirectX
- Fixed startup failure on Windows XP SP1 ("unable to load library steamUI.dll")

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002