รายการแนะนำ ข่าวสาร
สำหรับคุณ
Product Update - Valve
30 เม.ย. 2012
(Build 154242)
- Fixed mousewheel problems on Windows.
- Fixed Load games menu widgets on tripple-monitor setups.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2016   2015   2014   2013   2012  
2011   2010   2009   2008   2007  
2006   2005   2004   2003   2002