ข่าวสาร
Product Release - Valve
25 เม.ย. 2012
World of Battles: Morningstar is Now Available and Free to Play on Steam!

Welcome to a world torn by warfare and strife, a world where ravenous hordes of the undead walk the earth and mighty armies clash furiously on ravaged battlefields. Welcome to a world where mortal men and women find themselves the playthings of ancient gods and their mysterious agendas. Welcome to the World of Battles!

World of Battles includes tabletop wargame level tactical richness combined with adrenaline-boosting real-time action.


ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2017   2016   2015   2014   2013  
2012   2011   2010   2009   2008  
2007   2006   2005   2004   2003  
2002